5 lessen uit 25 jaar duurzame bedrijfsvoering

De ogen zijn steeds vaker op het bedrijfsleven gericht als het gaat om verduurzaming. Wat moeten bedrijven doen om een positieve impact te hebben en zowel inclusief als circulair te ondernemen? Wees innovatief en zoek grenzen op, stelt Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development en duurzaamheidsambassadrice bij tapijttegelfabrikant Interface. “De makkelijke dingen zijn allang gedaan.” Dit zijn haar 5 lessen om het verschil te maken.

5 lessen

(fotograaf Oscar Vinck)

Een herstellende bijdrage aan mens, maatschappij en planeet. Dat doel moest voor Interface in 2020 zijn gerealiseerd. Niet in een keer, maar met tussenstappen. De reductie van de netto CO2-uitstoot naar nul was het eerste speerpunt, en werd in januari 2019 succesvol behaald. In vergelijking met 1994 werd de uitstoot met 96 procent teruggebracht .In Europa en de VS maken de productielocaties voor 99 procent gebruik van hernieuwbare energie..

De ambitieuze doelstellingen van de volgende missie van Interface, Climate Take Back, zijn volgens Van Arkel haalbaar omdat het bedrijf de afgelopen 25 jaar de nodige lessen heeft geleerd. “De lessen uit het verleden vormen voor ons het kompas op weg naar de toekomst.” Die lessen werkte Interface uit in een rapport met de naam ‘Lessen voor de Toekomst’, zodat ook andere bedrijven van hun ervaringen kunnen profiteren. Van Arkel deelt de 5 belangrijkste lessen hier:

1. Zet hoog in

Ambitie en lef zijn volgens Van Arkel onmisbaar voor wie echt wat wil veranderen. “De makkelijke dingen zijn allang gedaan. Ambitie werkt bovendien aanstekelijk. Het zorgt voor passie. Bij medewerkers, maar ook bij branchegenoten en uiteindelijk de rest van de wereld.”

De torenhoge ambities legde voor Interface geen windeieren. “De negatieve invloed van onze productiecentra op het milieu is drastisch verkleind. We gebruiken nu totaal andere grondstoffen en hebben ook concurrenten en organisaties buiten de branche beïnvloed met onze missie.”

Bij grote ambities horen ook doelen die niet gehaald worden. “We hadden het voornemen dat onze fabrieken tegen 2020 volledig gebruik zouden maken van duurzame energie. Dat geldt nu wereldwijd voor 89 procent van al onze productiefaciliteiten. Dat is nog altijd veel meer dan we met een stapsgewijze aanpak gehaald zouden hebben.”

2. Omarm verandering

Bedrijven moeten voor een daadwerkelijke verduurzaming wel openstaan voor verandering. “25 jaar geleden was Interface nog niet erg bezig met natuur en milieu. Die koers veranderde doordat één klant vroeg wat wij voor de planeet deden. Die vraag veranderde alles, het veranderde ons dna.”

In eerste instantie groeide de bewustwording met name bij de directie. Maar ook medewerkers werden meegenomen. “Interface ontwikkelde een duurzaamheidsprogramma om ambassadeurs te creëren die open staan voor innovatie en concrete projecten willen realiseren op basis van hun expertise en passie. We laten collega’s ervaren dat ze ook echt verschil kunnen maken, zowel intern als extern. Die bedrijfsbrede verschuiving in de mindset is nodig om iedere doelstelling die je jezelf als bedrijf oplegt, te laten slagen.”

3. Zet ideeën om in doelen

Een organisatie kan het beste voor hebben met milieu en maatschappij en daar allerlei goede ideeën voor hebben. Maar zolang die ideeën niet resulteren in concrete veranderingen blijft duurzaamheid een nobel streven. “We hebben onszelf meteen een duidelijk doel gegeven. Beleidsmakers kunnen daarop altijd terugvallen wanneer ze niet zeker zijn van een volgende stap.”

Het model dat Interface gebruikt bij het vaststellen van concrete doelen is ‘The Natural Step’. Daar is op wetenschappelijke wijze een invulling gegeven aan het begrip duurzaamheid, zowel op sociaal als ecologisch niveau. Het is geschreven door experts binnen en buiten Interface. Dat resulteerde in een kader van waaruit we eenvoudiger doelen kunnen stellen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het niet gebruiken van fossiele energie en proceswater en het niet produceren van afval. Onze voortgang in het behalen van deze doelen meten we met ‘EcoMetrics’,waardoor er ook een interne competitie ontstaat, om welke locatie het best presteert.”

4. Werk toe naar een volledig circulair systeem

De doelstellingen hadden invloed op de gehele waardeketen van Interface. Alleen met een volledig circulair systeem konden ze die hele keten daarin meenemen. “We zijn bijvoorbeeld andere grondstoffen gaan gebruiken. Ook hebben we nieuwe technologie ingezet voor de verwerking van gerecyclede en biobased materialen.

De grondstoffen moeten efficiënt recyclebaar zijn, maar vanuit een CO2-voetprint perspectief is het natuurlijk goed om op voorhand ook te ontwerpen met gerecyclede en biobased grondstoffen. Inmiddels is 54 procent van de grondstoffen die we inkopen voor onze tapijttegels niet meer van ruwe grondstoffen, maar van gerecycled of biobased materiaal. Zo gebruiken we gerecycled nylon voor de bovenkant en andere gerecyclede materialen in de basislagen en substraten.

Bovendien is het belangrijk de gehele levenscyclus van het product te verduurzamen. Dat betekent ook dat de producten bij de klant aan het einde van de levensduur weer moet innemen om de kring te sluiten. Binnen het Interface ReEntry-terugnameprogramma worden niet alleen tapijttegels van Interface teruggenomen, maar ook die van branchegenoten.

5. Maak gezamenlijk impact, binnen en buiten je organisatie

De hele organisatie moet achter een duurzaamheidsmissie of verandertraject staan. “We hadden onze doelstellingen nooit kunnen bereiken zonder de passie en het talent binnen onze hele organisatie. Vervolgens concentreerden we ons op het verschaffen van een beter inzicht in hoe we ‘zero impact’ kunnen bereiken. We hebben fors ingezet op ontwikkeling van kennis en teambuilding. Maar toen duidelijk werd dat medewerkers zelf geïnspireerd waren, werd ons de ware potentie pas werkelijk duidelijk, impact heb je niet alleen binnen, maar juist ook buiten je organisatie.”

Het aanwakkeren van dat duurzaamheidsvlammetje doen we op verschillende manieren. Zo werken we voor het verminderen van afval met multidisciplinaire teams die bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen. Met succes: we hebben het afval uit de productie met ruim 50 procent verkleind. Daarmee besparen we bovendien honderden miljoenen dollars aan verwerkingskosten.”

Nooit klaar

Ondanks alle inspanningen is Interface nog niet klaar. “Duurzaamheid is nooit klaar. Voor onze volgende doelstelling, Climate Take Back, om klimaatpositief, regenererend te ondernemen, hebben we niet alleen al een plan opgesteld, maar zelfs al innovaties in de pijplijn die resulteren in CO2 negatieve producten. Er valt nog zoveel te doen om opwarming van de aarde te voorkomen en terug te draaien. Iedereen kan hieraan bijdragen, en zoals de oplossingen op dit gebied van Project Drawdown laten zien, draagt deze aanpak ook bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Daarnaast bieden de oplossingen ook een goede ROI. Het vereist wel samenwerking. Daarvoor moeten we anderen blijven uitdagen en inspireren.”

Kijk voor meer informatie op www.interface.com

 

Geef een reactie