Aansluiting Windpark Hollandse Kust (noord) klaar om windenergie aan land te brengen

De netaansluiting voor het windpark Hollandse Kust (noord) is klaar en kan nu ‘groene stroom van zee’ aan land brengen. Een mooie mijlpaal! Samen met TenneT bouwde BAM Infra Nederland het landstation voor windpark Hollandse Kust (noord). Deze transformeert de elektriciteit die van de windparken op zee aan land komt van spanningsniveau 220kV naar 380kV, zodat deze gelijk is aan het Nederlandse hoogspanningsnet en verdere groei van duurzame energie mogelijk wordt.

Hollandse Kust

Het transformatorstation sluit drie windmolenparken Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en Hollandse Kust (west Beta) op zee aan op het hoogspanningsnetwerk van Nederland.  Foto via bam.com/nl 

Open samenwerking

Samen met TenneT, de landelijk beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland, startte BAM in maart 2021 met de bouw van het transformatorstation Hollandse Kust Noord. Door in bouwteamverband samen te werken, is het gelukt om binnen driekwart jaar het ontwerp en de technische omschrijving gereed te hebben en buiten te starten met bouwen. In september 2022 waren de civiel-bouwkundige werkzaamheden klaar. Naar verwachting levert BAM Infra in het derde kwartaal in 2023 de terreinafwerking op.

Windpark Hollandse Kust: ‘Stopcontact op zee’

Het transformatorstation sluit drie windmolenparken Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en Hollandse Kust (west Beta) op zee aan op het hoogspanningsnetwerk van Nederland. In het Energieakkoord staat dat eind 2023 minimaal 4.500 megawatt ofwel 4,5 gigawatt opgesteld vermogen wind op zee is gerealiseerd. Deze windparken wekken jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit op die vergelijkbaar is met het jaarlijks verbruik van vijf miljoen huishoudens.

Met de aansluiting voor windpark Hollandse Kust (noord) kan windparkbouwer/exploitant CrossWind (Eneco/Shell) op zo’n 20 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee 69 windturbines aansluiten op het ‘stopcontact op zee’ van landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT.

Doelstelling behaald

’Met trots kijk ik terug op wat we met de overheid, aannemers, windsector en alle andere betrokkenen hebben bereikt. Deze samenwerking geeft vertrouwen voor de toekomst. Met Hollandse Kust (noord) leveren we dit jaar de vijfde en laatste 700 megawatt-aansluiting op uit de Routekaart windenergie op zee 2023 en dat veilig, binnen tijd en budget. Bij elkaar opgeteld is het opgesteld vermogen van alle windparken op zee dan 4,7 gigawatt. Daarmee behaalt Nederland de belangrijke doelstelling in het Energieakkoord‘, aldus Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore van TenneT.

Hollandse Kust Evert

Duurzaam karakter

In lijn met de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’ voegde BAM Infra Nederland in het ontwerp en de uitvoering van het transformatorstation duurzame oplossingen toe. Zo zijn zo veel mogelijk onderdelen prefab uitgevoerd, waarbij elementen in een fabriek zijn vervaardigd, naar de bouwplaats getransporteerd en daar gemonteerd. Dit leidde tot minder transport. Daarnaast kenmerkt het duurzame karakter zich onder meer door energiearme installaties in de gebouwen, pv-panelen op diverse gebouwen en een duurzame terreininrichting met grasbetonstenen, gebiedseigen grond en het toepassen van helmgras als begroeiing. Het landstation gaat daarmee veel meer op in de omgeving.

Op tijd klaar

‘Volgend op de laatste serie testen, ontving TenneT op 31 maart het certificaat ‘grid ready’. ’Daarmee is de complete verbinding – vanaf het transformatorplatform op zee tot aan het hoogspanningsstation langs de snelweg A9 bij Beverwijk – officieel gereed om groene stroom aan land te brengen‘, vertelt TenneT projectdirecteur Arjan Dams. ’In goede samenwerking met de aannemers, overheden en de omgeving is dit project zowel binnen de planning, als het budget uitgevoerd.’

Klik hier voor het nieuwsbericht van TenneT.

Bron: bam.com/nl

 

One Response to Aansluiting Windpark Hollandse Kust (noord) klaar om windenergie aan land te brengen

  • Stroom voor 5 miljoen huishoudens. Een huishouden verbruikt gemiddeld 160 euro per maand stroom. 2000 euro per jaar. Dat is een opbrengst van 5 miljoen x 2000 euro met Wind op Zee. Dat is een Winst van 10.000 miljoen per jaar. 30 jaar productie. Opbrengst 30 x 10.000 miljoen euro. De Energietransitie levert 300.000 miljoen euro op. Met schone stroom geproduceerd in Nederland met Wind op Zee. Ik heb 50 Zonnepanelen met Gratis schone stroom van het Dak. Al 11 jaar klaar met de Energietransitie. Geen Gas.

Geef een reactie