Aardwarmteproject Trias Westland in bedrijf

Miljoenen tomaten, paprika’s, chrysanten en ficussen in Westland groeien dankzij duurzame aardwarmte van Trias Westland. Vanaf 15 juli jongstleden is de aardwarmtebron in bedrijf. De warmte wordt gewonnen uit de Onder-Krijtlaag op 2,3 kilometer diepte en leveren we uiteindelijk aan 26 glastuinbouwondernemers in de omgeving. Het gebruik van aardwarmte levert een forse verduurzaming op. De warmte uit deze bron is goed voor ongeveer 20 MWth. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 15.000 tot 20.000 huishoudens per jaar.

Trias Westland

Foto via triaswestland.nl 

Inbedrijfstelling

Vorige week zijn de werkzaamheden aan de injectieput naar tevredenheid afgerond. Na het schieten van nieuwe aanvullende perforaties op 2,3 kilometer diepte is de injectieput grondig schoongespoeld met behulp van een tijdelijke pomp. Daarna zijn injectietesten uitgevoerd met formatiewater uit de productieput via de geothermie installatie die klaar stond voor gebruik. Hierbij is kortdurend ook de eerste warmte geleverd aan enkele afnemers. Hiermee is het aardwarmtedoublet deze week in gebruik worden genomen. De productie verloopt inmiddels stabiel, waarbij de flow de komende periode langzaam wordt opgevoerd.

Benutting bron

Via een warmtenet krijgen de aangesloten deelnemers duurzame warmte geleverd. Dankzij de inspanning van de aangesloten glastuinbouwondernemers gaat het afkoelen boven verwachting goed. “Een goede uitkoeling van het geproduceerde water is belangrijk voor een optimale benutting van de bron. Het is erg mooi om te zien dat er veel interactie is tussen de deelnemers en ons team om de retourtemperatuur zo laag mogelijk uit te laten komen”, aldus Marco van Soerland, directeur Trias Westland.

Duurzaam alternatief

Aardwarmte ‘voor iedereen’ is van groot belang voor stabiele en concurrerende energiekosten en het kunnen afzetten van topproducten op de internationale markt. Het biedt een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas en mogelijkheden op weg naar een aardgasvrije energievoorziening in het Westland. De aandeelhouders Capturam, HVC en Royal FloraHolland zien na dit resultaat voldoende mogelijkheden voor het realiseren van een tweede aardwarmtedoublet.

Aardwarmte Trias Westland van en voor ondernemers

Trias Westland is een geothermiebedrijf van en voor de ondernemers in de Westlandse glastuinbouw. In november 2017 zijn de boringen van de productie- en injectieput gestart, in mei 2018 de aanleg van het warmtenet en nu gaat de aardwarmtebron in bedrijf. Met een onderzoeksboring op 4 kilometer diepte en een geothermieproject op 2,3 kilometer is Trias Westland een uniek aardwarmteproject.

Bron: www.triaswestland.nl

 

Geef een reactie