Amsterdammers willen duurzame energie

Steeds meer Amsterdammers willen gebruik maken van alleen nog duurzame energie. Inmiddels wil 85 procent van de Amsterdammers duurzame energie afnemen. Dit percentage is voorstander van de energietransitie in zijn geheel. Een gelijksoortig percentage ziet windmolens en zonnepanelen als dé duurzame oplossing. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente.

Amsterdammers

Inzetten op groene stroom uit windmolens en zonnepanelen

Volgens de Amsterdammers zijn windmolens en zonnepanelen de beste oplossingen om de stad van groene stroom te voorzien. Minimaal 86 procent van de ondervraagden vindt dit duurzame oplossingen. Waterkracht en warmte uit de aarde zijn beduidend minder populair, dat vindt slechts 67 procent een goed idee.

Biomassa is niet geliefd onder Amsterdammers. 45 procent vindt het helemaal geen goed idee als duurzame energiebron, terwijl 27 procent het alleen aanvaardbaar vindt als het uit de regio komt en er geen bomen voor gebruikt zijn.

Daarmee is duidelijk dat Amsterdammers het liefst zien dat er wordt ingezet op groene stroom uit windmolens en zonnepanelen. Daar liggen kansen voor de gemeente en (lokale) overheden: er is een groot draagvlak voor de energietransitie.

Aardgasvrij wonen

In deze tijden staat het gebruik van aardgas onder druk. Op het moment van het onderzoek waren de stijgende energieprijzen al in het nieuws. Daardoor zijn Amsterdammers positiever geworden over het idee van aardgasvrij wonen. Ruim de helft van de ondervraagden wil dan ook graag extra windmolens in de stad zien.

Volgens de onderzoekers is het draagvlak voor de energietransitie sinds 2019 en 2020 gegroeid. Uit de gegevens blijkt dat respondenten met een hoger opleidingsniveau, een hoger inkomen en een lagere leeftijd vooral voorstander zijn. De tegenovergestelde groep is vooral tegenstander.

Windmolens op Amsterdamse bodem

Amsterdam wil in de komende jaren meer windenergie opwekken om bij te dragen aan het verschonen van de landelijke elektriciteitsproductie. Tegen 2030 moet er een vermogen zijn van 127 MW aan windmolens. Daarmee kunnen zo’n 150.000 euro van groene stroom worden voorzien.

De gemeente is nu op zoek naar geschikte locaties in 7 gebieden. De voorkeursgebieden zijn Het Havengebied, Noorder IJplas & Cornelis Douwesterrein, Ring A100 Noord, IJmeer bij Strandeiland/Buiteneiland IJburg, Sciencepark, Diemerbos, de Waternetlocatie bij Weesperkarspel en het knooppunt Holendrecht.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek van de gemeente deden 1850 Amsterdammers mee. Het onderzoek vond plaats in de periode januari-februari, en daarmee vlak voor de sterke stijgingen van de energieprijzen. De stijgende energieprijzen waren al wel in het nieuws. Jaarlijks houdt de gemeente een onderzoek naar het draagvlak voor de energietransitie.

Met name inwoners van Amsterdam-Zuidoost en Amsterdammers van 35 jaar en ouder tonen bereidheid om duurzame maatregelen te nemen. De onderzoekers adviseren de gemeente dan ook om rekening te houden met de onderlinge verschillen tussen inwoners.

 

 

One Response to Amsterdammers willen duurzame energie

  • Energiewijken zonder gas in Amsterdam. Energie van Zon en Wind geproduceerd in Amsterdam. Inductiekoken en een Warmtepomp, LG of Vaillant 65 graden. Amsterdam gaat veel geld verdienen met productie schone Energie.

Geef een reactie