Auto-laadstations om de 60 km beschikbaar zijn, vinden EP-leden

Om de EU te helpen klimaatneutraal te worden, willen leden oplaadstations elke 60 km, waterstoftankstations elke 100 km en minder uitstoot van schepen. Woensdag heeft het Parlement het standpunt ingenomen over ontwerpregels van de EU die de invoering van oplaadpunten en alternatieve tankstations (zoals elektrische of waterstof) voor auto’s, vrachtwagens, treinen en vliegtuigen moeten stimuleren en het gebruik van duurzame voertuigen moeten ondersteunen. De nieuwe regels maken deel uit van het “Fit for 55 in 2030 package”, het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

om te laden

ID.3 redactiewagen van Duurzaam Actueel laden bij de A28 bij Beilen. Snel weer op weg! 

* Er moeten sneller oplaadstations komen op de belangrijkste wegen in de EU.
* Gebruiksvriendelijk en betaalbaar opladen/tanken.
* Minder uitstoot in de maritieme sector.

Meer oplaad-/tankstations

De leden van het Europees Parlement zijn het eens geworden over verplichte nationale minimumdoelstellingen voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. De lidstaten zullen tegen 2024 een plan moeten voorleggen over hoe zij dit willen bereiken.

Volgens de aangenomen tekst moet er tegen 2026 om de 60 km minstens één elektrische oplaadpaal voor auto’s zijn op de belangrijkste wegen. Eenzelfde eis zou gelden voor vrachtwagens en bussen, maar alleen op de TEN-T-kernnetwerken en met krachtigere stations. Er zouden enkele uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor de meest buitengelegen gebieden, eilanden en wegen met zeer weinig verkeer.

Europarlementariërs stellen ook voor om meer waterstoftankstations langs de hoofdwegen van de EU te plaatsen (om de 100 km in plaats van om de 150 km, zoals de Commissie heeft voorgesteld) en dit sneller te doen (tegen 2028 in plaats van 2031).

om waterstof te tanken

Century Autogroep en Holthausen Clean Technology bouwen samen groen waterstoftankstation in Groningen

Eenvoudig om op te opladen

Alternatieve tankstations moeten toegankelijk zijn voor alle voertuigmerken en de betaling moet eenvoudig zijn. De stations moeten de prijs per kWh of per kg weergeven en deze moet betaalbaar en vergelijkbaar zijn. Europarlementariërs willen ook dat er tegen 2027 een EU-toegangspunt voor gegevens over alternatieve brandstoffen wordt opgezet, dat informatie verstrekt over de beschikbaarheid, wachttijden en prijzen bij verschillende stations in heel Europa.

Duurzame maritieme brandstoffen

Europarlementariërs hebben ook hun standpunt bepaald over het ontwerp van EU-regels voor het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de scheepvaart. Het Parlement wil dat de maritieme sector de uitstoot van broeikasgassen door schepen vanaf 2025 met 2%, vanaf 2035 met 20% en vanaf 2050 met 80% vermindert ten opzichte van 2020 (de Commissie stelde een vermindering van 13% en 75% voor).

Dit zou gelden voor schepen met een bruto-tonnage van meer dan 5000, die in principe verantwoordelijk zijn voor 90% van de CO2-emissies, voor alle energie die aan boord wordt gebruikt in of tussen EU-havens, en voor 50% van de energie die wordt gebruikt op reizen waarbij de vertrek- of aankomsthaven buiten de EU of in de meest buitengelegen gebieden daarvan ligt.

Europarlementariërs hebben ook een streefcijfer van 2% voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen vastgesteld en hebben containerschepen en passagiersschepen verplicht om vanaf 2030 in de belangrijkste EU-havens gebruik te maken van stroomvoorziening vanaf de wal. Dit zou de luchtverontreiniging in havens aanzienlijk verminderen.

Om de naleving te garanderen, zijn de EP-leden voorstander van de invoering van sancties. De inkomsten daaruit moeten naar het oceaanfonds gaan en bijdragen aan het koolstofvrij maken van de maritieme sector, energie-efficiëntie en aandrijvingstechnologieën met nul-emissie.

Quotes

EP-rapporteur voor de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen Ismail Ertug (S&D, Duitsland) zei: “Momenteel zijn er 377 000 oplaadstations in de EU, maar dit is de helft van het aantal dat had moeten worden bereikt als de EU-landen hun beloften waren nagekomen. We moeten dit decarbonisatie knelpunt aanpakken en de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen snel uitrollen om de Green Deal te redden.”

EP-rapporteur voor de duurzame maritieme brandstoffen Jörgen Warborn (EVP, Zweden) zei: “Dit is verreweg het meest ambitieuze traject ter wereld om de zeevaart koolstofvrij te maken. Het standpunt van het Parlement zorgt ervoor dat onze klimaatdoelstellingen snel en doeltreffend worden gehaald, dat het concurrentievermogen van de maritieme sector behouden blijft en dat er geen koolstoflek optreedt of banen uit Europa verdwijnen.”

Volgende stappen

Het onderhandelingsmandaat met betrekking tot de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen is aangenomen met 485 stemmen voor en 65 stemmen tegen, bij 80 onthoudingen, en het mandaat met betrekking tot duurzame maritieme brandstoffen met 451 stemmen voor en 137 stemmen tegen, bij 54 onthoudingen. Het Parlement is nu klaar om de onderhandelingen met de lidstaten te beginnen.

Bron: europarl.europa.eu

 

Geef een reactie