B-WELL voor 2019: hulpmiddel in ontwikkeling gezonde (kantoor)gebouwen

Gezonde (kantoor)gebouwen: de slogan van Bever ‘Niemand is een binnenmens’ zal weinig mensen ontgaan zijn. Toch spenderen wij 80% à 90% van onze tijd in een gebouw. In opdracht van Bever is er een landelijk onderzoek uitgezet waaruit blijkt dat twee derde van de Nederlanders aangeeft liever meer buiten te zijn en dat de meest genoemde reden om er in de vrije tijd op uit te gaan ‘om gezond bezig te zijn’ is.

Gezonde (kantoor)gebouwen

Foto via hevo.nl 

‘Het sneeuwbaleffect van healthy offices’

Het groeiende belang van een gezonde werkomgeving wordt niet alleen ingezien door werknemers maar ook door werkgevers. Zij worden met name gedreven door de voortdurende strijd in het aantrekken en behouden van talent en het optimaliseren van de totale operationele kosten waarvan circa 90% naar personeelskosten gaat. Zo is er een toenemende belangstelling voor stress, een veelvoorkomend probleem op de werkvloer en belangrijke oorzaak van burn-out en depressie.
Onder andere het uitgebreide onderzoek van de Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam en CBRE, omschreven in de e-paper ‘Het sneeuwbaleffect van healthy offices’ uit 2017, bevestigt dat een gezond gebouw bijdraagt aan gelukkiger én productievere werknemers.

Gezonde (kantoor)gebouwen

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een verschuiving plaatsvindt om niet alleen te kijken naar de prestaties van het gebouw, maar juist de gebruikers en hun functioneren in het gebouw centraal te stellen. Vandaar dat het meten van de gezondheid van een gebouw ten opzichte van zijn gebruikers zowel nationaal als internationaal is omarmd gezien de ontwikkeling van diverse nieuwe certificatiesystemen en beoordelingsinstrumenten zoals WELL, Fitwel en Reset. Met name de WELL-certificering uit Amerika krijgt steeds meer voet aan de grond in Europa waaronder ook in Nederland. De WELL Building Standard is een certificeringssysteem voor alle gebouwtypen* die de behaaglijkheid en gezondheid die mensen ervaren binnen gebouwen meet en monitort. WELL is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar aantoonbare factoren die invloed hebben op het welzijn. Hierbij zijn tien thema’s naar voren gekomen waarop de certificering plaatsvindt: luchtkwaliteit, waterkwaliteit, voeding, licht, beweging, thermisch en akoestisch comfort, materialen, geestelijke gezondheid en gemeenschap.
Ten opzichte van de meer bekende certificeringen BREAAM-NL, LEED en GPR-gebouw, die gericht zijn op de integrale benadering van duurzame prestatie van het gebouw, moeten de nieuwe certificatiesystemen niet als vervanger maar als complementair worden gezien. Zo gaat WELL verder: in WELL wordt ook aandacht besteed aan gezondheidsaspecten die niet of beperkt met het gebouw (de stenen, installaties en interieur) te maken hebben. Daarmee neemt WELL de Human Resource van een gebruiksorganisatie mee in de beoordeling van het gebouw.

WELL een zeer handig hulpmiddel

Ondanks dat de eerste WELL-gecertificeerde projecten in Nederland plaatsvinden is het de vraag of de WELL-certificaten ons de komende jaren in rap tempo om de oren vliegen. Vanuit praktijkvoorbeelden van het World Trade Center in Utrecht, ABN AMRO in Den Haag en Enschede en het hoofdkantoor van Danone in Hoofddorp worden momenteel namelijk lessen geleerd dat WELL een zeer handig hulpmiddel is om de hoge ambities op het gebied van een gezond gebouw te realiseren. Wel wordt ervaren dat WELL kostbaar en veeleisend is* en soms betuttelend over kan komen in het voorbeeld waarbij de receptioniste bepaalt hoeveel gram suiker er maximaal in je koffie komt.
Het certificeren van een gebouw moet niet het doel op zich zijn, maar het certificatiesysteem helpt wel enorm in de dialoog met alle betrokkenen om de gestelde ambities op het gebied van welzijn op een gezonde manier te verwezenlijken. Vandaar dat een WELL-certificering niet altijd noodzakelijk is, maar laten we voor 2019 en verder streven voor B-WELL (Bijna WELL) gebouwen.

Concrete eerste stap

Een concrete eerste stap die gemaakt kan worden in de kantorenmarkt is het hanteren van het onlangs gepubliceerde Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2018. Deze is ontwikkeld vanuit het Gezond Binnenklimaat Consortium om de kantorenmarkt in Nederland te ondersteunen in het formuleren van eisen die niet alleen energiezuinig zijn maar vooral ook gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend. Het rapport is op de website van TVVL te verkrijgen.

Vanuit deze blog dan ook een fijne kerst en vooral een gezond 2019 gewenst!

Bron: www.hevo.nl

*In 2018 is WELL versie 2 uitgebracht waarin ten opzichte van WELL versie 1 nu ook alle gebouwtypen in plaats van alleen kantoren gemeten kunnen worden. Daarbij zijn de gestelde eisen aangepast van 7 (versie 1) naar 10 (versie 2) beoordelingscriteria maar wel flexibeler in de toepassing ervan gezien de verschillen tussen de Amerikaanse en Europese markt.

 

Geef een reactie