Basalt vervangen: studenten TU Eindhoven veranderen afval in spoorballast en tuintegels

Team CORE van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een nieuwe installatie ontwikkeld die afvalstromen als vliegas, slib en shredder-resten omzet naar een kunstmatige vervanger van basalt. Basalt is vulkanisch gesteente dat met name uit China en Noorwegen wordt geïmporteerd en onder meer dienst doet als ballast om de spoorbielzen van treinrails op hun plaats te houden. Het studententeam doet nu onderzoek naar de haalbaarheid van de installatie, CORE Magma genaamd. Dit onderzoek is mede mogelijk dankzij financiële steun van onder meer ProRail.

Basalt

Team CORE onderzoekt haalbaarheid nieuwe installatie die duurzame vervanger van basalt produceert. Foto via tue.nl

Nieuwe functie voor afval

De installatie van CORE verhelpt in feite twee problemen: het geeft een nieuwe functie aan vliegas (een stroom die vrijkomt bij verbrandingsinstallaties zoals biomassa- en huisvuilcentrales), slib en shredder-resten. Deze afvalstoffen worden op dit moment gedumpt, en dit kan een probleem opleveren op de langere termijn op het gebied van gezondheid en opslag.

Vervanger van basalt

Daarnaast levert het proces een veilige, kunstmatige vervanger van basalt op, die kan worden gebruikt als alternatief voor de natuurlijke variant die in het buitenland wordt gewonnen en over grote afstanden wordt getransporteerd naar Nederland. Het transport per schip zorgt momenteel voor veel CO2-uitstoot, en ook de delving van basalt is een milieuvervuilend proces. Basalt wordt in Nederland onder meer gebruikt als spoorballast of bij de productie van tuintegels.

Mix van verschillende mineralen

Het produceren van een vervanger voor basalt is niet eenvoudig. Stromen zoals vliegas en slib zijn rijk aan mineralen zoals siliciumdioxide en calciumoxide. Deze kunnen in pure vorm gemixt worden tot een vervanger van basalt. De grote uitdaging voor CORE is dat de afvalstromen niet bestaan uit pure materialen, maar een uitgebreide mix van verschillende mineralen, metalen en plastics. Elke afvalstroom is daarnaast anders.

Daarom hebben de studenten modellen ontwikkeld die het product de juiste eigenschappen meegeven om als vervanger van basalt te kunnen fungeren. “Dat heeft deels te maken met de drukgevoeligheid, maar bijvoorbeeld ook met de hardheid en kristalstructuur. Die eigenschappen moeten goed zijn om de kunstmatige basalt te kunnen gebruiken. In het afval zitten bovendien zware metalen en gifstoffen die niet vrij mogen komen bij gebruik van het eindproduct, om schade aan mens en milieu te voorkomen”, verduidelijkt CORE-teamcaptain Tatum Simons.

Verschillende generaties

De financiering van de installatie is voor een groot deel afkomstig van ProRail en de TU/e. De rest van de financiering is beschikbaar gesteld door twee alumni van de TU/e: Jan van Gemert (voormalig CEO Gemco Casting) en Hans Fischer (voormalig CEO TATA Steel). “Dit soort projecten zijn een voorbeeld van hoe verschillende generaties TU/e-studenten samenwerken om de wereld te verbeteren”, aldus Simons.

Door: Frans Raaijmakers (Science Information Officer)

Bron: tue.nl

 

Geef een reactie