Basisschoolleerlingen aan de slag met energie en duurzaamheid

Lessenserie Duurzaam Drenthe gelanceerd op de Mariaschool.
Gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft vanmiddag samen met leerlingen van de Mariaschool in Eelde-Paterswolde de nieuwe lessenserie ‘Duurzaam Drenthe’ gelanceerd. Dit deden ze door samen een memoryspel te spelen, waarmee het logo van ‘Duurzaam Drenthe’ werd onthuld. De lessenserie helpt basisschoolleerlingen na te denken over duurzame oplossingen.

Techniekpact Noord-Nederland

Bij het sluiten van het Techniekpact Noord-Nederland in 2013 is afgesproken dat het primair onderwijs vanaf 2020 structureel het programma ‘Wetenschap en Technologie’ aanbiedt. Om noordelijke onderwijsinstellingen bij de invoering te ondersteunen, is de leerlijn ‘Techniek, Talent en Energie’ ontwikkeld door de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen. In het kader van het Drentse techniekpact geeft de provincie Drenthe basisscholen subsidie bij de aanschaf van de leerlijn. Ongeveer 75 van de 270 Drentse basisscholen werken nu met deze leerlijn.

Basisschoolleerlingen

Foto via provincie.drenthe.nl 

Lessenserie Duurzaam Drenthe

Op verzoek van de provincie Drenthe is namens Bètapunt Noord door de Hanzehogeschool en Klassewijzer, speciaal voor Drentse basisscholen de aanvullende lessenserie ‘Duurzaam Drenthe’ ontwikkeld. Voor onze provincie zijn energie en duurzaamheid belangrijke thema’s. Dit lespakket moet bijdragen aan bewustwording onder de leerlingen over de manier waarop we met onze ruimte en grondstoffen omgaan. Provincie Drenthe zet hiermee in op vier elkaar beïnvloedende milieu- en duurzaamheidsthema’s: water, afval, kringloop en biodiversiteit. Naast bewustwording helpt deze lessenserie leerlingen bij de vraag: wat kan ik duurzaam anders doen?

Basisschoolleerlingen op toekomst voorbereid

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “De werkgelegenheid die ontstaat door de energietransitie naar een duurzame energiehuishouding en de veranderende maakindustrie, is een belangrijke ontwikkeling in de Drentse economie. Om deze ontwikkeling te versterken, moet worden geïnvesteerd in beroepsvoorlichting en onderwijs, zodat de instroom in technische beroepen toeneemt. Door leerlingen spelenderwijs in aanraking te laten komen met energie en duurzaamheid, zoals met het memoryspel vanmiddag, dragen deze thema’s bij aan bewustwording. We hopen dat kinderen daardoor eerder kiezen voor een technisch beroep.”

Bron: www.provincie.drenthe.nl

 

Geef een reactie