Bouw elektriciteitsverdeelstation op Strandeiland van start

Dinsdag hebben de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) en Daan Schut, chief transition officer bij Liander, het startsein gegeven voor de bouw van een elektriciteitsverdeelstation op Strandeiland. Strandeiland is het vijfde eiland van de Amsterdamse wijk IJburg en krijgt straks 8.000 woningen. Vooruitlopend op de bouw van de nieuwe woningen wordt met het station alvast de elektriciteitsinfrastructuur aangelegd voor Strandeiland en de rest van IJburg. Van Doorninck en Schut deden dit door een symbolische stekker in een stopcontact te steken.

elektriciteitsverdeelstation

Foto via liander.nl 

Elektriciteitsverdeelstation

De vraag naar elektriciteit in Amsterdam stijgt snel en op dit moment zijn er in delen van de stad, zoals in Buiksloterham, knelpunten op het elektriciteitsnet. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, moet het elektriciteitsnetwerk in de stad de komende tien jaar worden verdubbeld en bouwt Liander vijftien nieuwe elektriciteitsstations. Het station op Strandeiland levert straks stroom voor heel IJburg en ontlast daarmee andere delen van de stad, zoals het bestaande elektriciteitsverdeelstation op de Hoogte Kadijk. Dat station krijgt dan weer meer ruimte voor de elektriciteitsvoorziening voor het centrum van Amsterdam.

Voorkomen knelpunten op elektriciteitsnet

Wethouder Marieke van Doorninck: “Door al vroeg bij de ontwikkeling van nieuwe stukken stad rekening te houden met de benodigde elektriciteitsinfrastructuur, voorkomen we knelpunten op het elektriciteitsnet in deze nieuwe wijken. Er is echter meer nodig om de knelpunten door heel Amsterdam aan te pakken. Samen met Liander pleiten wij dan ook voor actie op nationaal niveau. Amsterdam en Liander doen een dringend beroep op het kabinet om meer financiële middelen waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet op tijd kunnen uitbreiden. Ook moeten netbeheerders meer regie en sturingsmogelijkheden in handen krijgen om energiebesparing bij grootverbruikers van stroom af te dwingen.”

Daan Schut, chief transition officer bij Liander:

“Moderne duurzame woonwijken die niet meer op het aardgasnet zijn aangesloten verbruiken drie á vier keer meer elektriciteit dan ouderwetse wijken. De beschikbaarheid van die grote hoeveelheden stroom is niet langer vanzelfsprekend door de zeer snel aangetrokken vraag naar elektriciteit en lange doorlooptijden voor uitbreidingen van het net. Daarom is het van essentieel belang dat we samen met gemeenten en projectontwikkelaars in een vroeg stadium nadenken over het ontwerp van de energievoorziening voor een nieuwe wijk. Het neerzetten van een elektriciteitsstation lijkt simpel, maar het is met een oppervlakte van een klein voetbalveld en veel inkomende en uitgaande kabels zowel boven, als onder de grond een grote uitdaging. De ruimtelijke inpassing is op Strandeiland relatief snel gegaan, mede door goede samenwerking met gemeente én doordat Strandeiland een ‘groene weide’ is.”

Bron: liander.nl

 

One Response to Bouw elektriciteitsverdeelstation op Strandeiland van start

  • 8000 woningen op Strandeiland produceren zelf elektriciteit. Elke woning krijgt 20 panelen. productie is 6000 kWh per woning. dat is 48 miljoen kWh per jaar geproduceerd in de wijk. de Wijk wordt een Energiewijk. met Inductiekoken een keuken zonder gas. met een Warmtepomp 60 C en boiler geen gas nodig. met Laadpaal en EV rijden op stroom geproduceerd in de wijk. Moderne duurzame wijken leveren 3 a 4 keer meer stroom dan ouderwetse wijken. Inkomsten voor de bewoners van de wijk.

Geef een reactie