Brussels Airport en Brussels Airlines starten eerste levering Sustainable Aviation Fuel via NAVO-pijpleiding

Vanaf zondag, wordt de NAVO-pijpleiding die Brussels Airport van kerosine bevoorraadt, opengesteld voor het transport van Sustainable Aviation Fuel (SAF). Brussels Airlines zal vandaag de allereerste lading duurzame vliegtuigbrandstof via deze weg transporteren tot op Brussels Airport. De maatschappij voert vandaag een symbolische eerste SAF-vlucht uit, van Brussel naar Malaga. Brussels Airport is de enige Belgische luchthaven die volledig via de NAVO-pijpleiding bevoorraad wordt met kerosine. Vanaf nu kunnen ook duurzame brandstoffen op een snelle en milieuvriendelijke manier aangeleverd worden via dit systeem. Een belangrijke mijlpaal om het gebruik van duurzame brandstoffen de komende jaren op te voeren en de CO2-uitstoot te reduceren.

NAVO-pijpleiding

Foto via brusselsairport.be

De NAVO-pijpleiding

Duurzame vliegtuigbrandstoffen kunnen vanaf nu op een vlotte, veilige en CO2-vrije manier geleverd worden op Brussels Airport via de NAVO-pijpleiding (CEPS of Central Europe Pipeline System). Brussels Airport is de enige Belgische luchthaven die volledig is aangesloten op dit netwerk van pijpleidingen en was al langer vragende partij om naast kerosine ook SAF via deze pijpleiding te kunnen ontvangen. Dankzij de medewerking van de NAVO is dit sinds vandaag mogelijk. Brussels Airlines is de allereerste maatschappij die vliegt met SAF die via dit systeem getransporteerd wordt.

Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport:

“Dit is een belangrijke mijlpaal in het verduurzamen van de luchtvaart op Brussels Airport. Duurzame brandstoffen op de luchthaven beschikbaar maken was een prioriteit voor ons en we zijn blij dat we dit dankzij de steun van de NAVO nu al kunnen realiseren. We hebben als luchthaven, binnen het kader van ons Europese Stargate-programma, de ambitie geuit om te streven naar 5% SAF op de totale kerosine-invoer tegen 2026. Dat is sneller dan de Europese doelstelling, maar we willen hier samen met onze airline partners voluit op inzetten. Dat onze home carrier Brussels Airlines alvast het voortouw neemt met een eerste bestelling aan SAF, is een mooie start voor het realiseren van deze ambitie.”

Peter Gerber, CEO van Brussels Airlines:

“Om onze klimaatdoelstellingen te bereiken zullen we het gebruik van alternatieven voor fossiele brandstoffen de komende jaren drastisch moeten opvoeren. Naast vlootvernieuwing is duurzame vliegtuigbrandstof het meest effectieve instrument dat momenteel beschikbaar is om de uitstoot van vliegreizen te verminderen. Samen met de Lufthansa Group investeerden we al enkele jaren in de productie en het gebruik van SAF. Dat we de brandstof nu ook op een snelle en milieuvriendelijke manier van bij de producent tot in het vliegtuig op Brussels Airport kunnen krijgen, is een belangrijke stap om het gebruik van dit type brandstof op korte termijn te vergroten.”

Verschillende duurzame brandstoffen voor luchtvaart

SAF of Sustainable Aviation Fuel is de verzamelnaam voor verschillende duurzame brandstoffen voor luchtvaart. SAF vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot 80%* gedurende de levensduur van de brandstof in vergelijking met het gebruik van fossiele vliegtuigbrandstof. De Neste MY Sustainable Aviation Fuel die Brussels Airlines gebruikt wordt geproduceerd uit duurzaam gewonnen, 100% hernieuwbare afval- en restgrondstoffen, waaronder gebruikte bakolie en dierlijk vetafval. Brussels Airlines heeft voor dit pilootproject 2.000 vaten van elk 1.000 liter met een blend van 38% SAF aangekocht De duurzame vliegtuigbrandstof werd op 1 januari vlak na middernacht door Brussels Airlines vanuit de mengfaciliteiten van Neste in Gent via de CEPS-pijpleiding vervoerd naar de brandstofopslag op Brussels Airport, zodat Brussels Airlines op 1 januari haar eerste SAF-vluchten kon uitvoeren.

SAF-ambities binnen Stargate

SAF vormen een belangrijk instrument in het vergroenen van de luchtvaart en het verkleinen van de CO2-uitstoot van het vliegverkeer. Waar vanuit de Europese Commissie (ReFuelEU) wordt gewerkt aan een verplichting van 2% SAF vanaf 2025 en 5% vanaf 2030, mikken Brussels Airport en haar partners in het kader van het Stargate-project op 5% SAF tegen 2026. Door het nu vlot beschikbaar te kunnen hebben via de reeds beschikbare infrastructuur op de luchthaven en de NAVO-pijpleiding, is de toelevering alvast geoptimaliseerd.

Om het ophalen van grondstoffen voor SAF te promoten, wordt binnen het Stargate-project ingezet op een bevolkingsonderzoek en sensibiliseringscampagne om het brede publiek te informeren en sensibiliseren om meer gebruikte frituurolie te kunnen ophalen voor de productie van SAF. Vanuit Stargate zal er ook verder gewerkt worden om SAF-gebruik op de luchthaven te promoten. Een grootschalige menginstallatie zoals eerst ging onderzocht worden is nu niet langer nodig, maar het kleinschaliger mengen van biobrandstof met kerosine met hoge blend ratio’s op vraag van partners wordt verder onderzocht en uitgewerkt.

*Bij gebruik in zuivere vorm (d.w.z. niet gemengd) en berekend met erkende methoden voor levenscyclusanalyse, zoals de CORSIA-methodologie.

Bron: brusselsairport.be

 

Geef een reactie