Continu verbeteren, in de juiste flow

Veel bedrijven willen hun productieprocessen verbeteren door deze slimmer in te richten met meer structuur. Echter vanuit een hiërarchische top-down aanpak zorgt dit vaak voor onlogische keuzes en ontevreden medewerkers. Een innovatieve aanpak met een nieuwe manier van samenwerken die beter past bij eigentijdse medewerkers is dan ook gewenst. Een moderne onderneming wil in een flow van continu verbeteren komen en streeft naar het constant door ontwikkelen van processen en producten, in een volle en eerlijke samenwerking met de medewerkers.

Continu

De juiste flow werkt van buiten naar binnen

Als er knelpunten zijn in het productiebedrijf waar jij verantwoordelijk voor bent en het loopt allemaal wat minder goed dan je zou willen, dan los je problemen op door aandacht te geven aan wat er allemaal speelt in de organisatie. Andere organisaties zijn gespecialiseerd in het coachen van bedrijven, die willen gaan voor het continu verbeteren van de processen en bij een verandering van cultuur en management. Dit zijn gespecialiseerde organisaties die je met een professionele aanpak kunnen helpen om oplossingen te zoeken. Maar ook met het opleiden van teams en door het inzetten van speciale methodieken en technieken. Dit zorgt ervoor dat de kennis van de cultuurverandering op de juiste manier tot stand komt. Medewerkers gaan beter samenwerken en de betrokkenheid wordt vergroot. Productieprocessen worden verbeterd en methodes zoals ‘Lean werken’ brengen meer structuur aan. Zo kan een beetje hulp van buitenaf ervoor zorgen dat vakmanschap en plezier terugvloeit in jouw organisatie.

Problemen oplossen op de werkvloer

Als je een procesverbetering wil in jouw productiebedrijf dan moet er een flow gecreëerd worden in het proces. De flow van continu verbeteren. Dit kan door het toevoegen van continu verbeter tools en systemen. Populaire methodes die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld TPM, WCM, TDP, Lean en TPM. Samen met de medewerkers los je problemen op de werkvloer op. De organisatie en de medewerkers groeien door continu verbeteren, waardoor een hogere waarde voor de klant wordt behaald.

Slimme flow

Met het inzetten van speciaal ontwikkelde software- en hardware-oplossingen kun je richting een productie werken, zonder verlies. Het zorgt voor een optimale procesflow. Technologische oplossingen zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in de prestaties en de verliezen. Verder krijg je processen beter onder controle en je kunt de eigen werkmethoden standaardiseren. Door te automatiseren kun je verliezen wegnemen.

Samen werkt beter

Ontzettend belangrijk voor het continu verbeteren van je bedrijf is een cultuurverandering. Cultuur kun je veranderen door langzaam maar zeker ander, positief, gedrag onderdeel te laten worden van de organisatie. Het stimuleren van het gewenste gedrag is hierbij belangrijk. Het belangrijkste woord voor deze aanpak, is samen. Medewerkers moeten zich betrokken voelen bij de te nemen stappen. Het werk wordt interessanter en meer gewaardeerd. De rol van de medewerker groeit en wordt steeds meer een belangrijk onderdeel van het productieproces en de bedrijfsvoering. Samen evalueren, monitoren en leren. Want samen werkt beter. Op blomconsultancy.nl kun je hier meer informatie over vinden.

 

Geef een reactie