Convenant waterstof: 8 waterstoftankstations in Noord-Holland

Het doel van het convenant waterstof in zware mobiliteit is een dekkend netwerk in Noord-Holland van minstens 8 waterstoftankstations voor zware voertuigen, zoals vrachtwagens, mobiele werktuigen en landbouwvoertuigen. Plus het stimuleren van de vraag naar waterstof die zorgt voor een gezonde economische grondslag voor deze tankstations.

convenant

Bijna 60 partijen hebben op 27 oktober het convenant waterstof in zware mobiliteit ondertekend in Haarlem. Foto noord-holland.nl

Convenant

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Voor er een waterstofvoertuig wordt aangeschaft, moet er zekerheid zijn dat er waterstof getankt kan worden. En voor een waterstoftankstation wordt geopend, moet er wel vraag zijn. We willen met dit convenant dit ‘kip-ei’-probleem doorbreken.”

Waterstof voor zware mobiliteit

Om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen lijkt duurzame waterstof een goed alternatief voor vrachtwagens, mobiele werktuigen, landbouwvoertuigen en binnenvaart. Doordat ondernemers nu geen stappen durven nemen, komt de ontwikkeling van waterstof onvoldoende van de grond. En hoe zit het eigenlijk met de vergunningverlening? De uitdagingen rond waterstof kunnen alleen samen worden aangegaan: de betrokken overheden samen met leveranciers van voertuigen, met transporteurs en met brandstofleveranciers.

Ambitie en samenwerking

Bijna 60 partijen willen werken aan een dekkend netwerk van tankstations en waterstofvoertuigen in Noord-Holland. Op 27 oktober ondertekenden ze tijdens het Innovatiefestival Noord-Holland in Haarlem het convenant waterstof in zware mobiliteit om die ambitie en samenwerking te bekrachtigen.

Talloze kansen

De overstap naar waterstof biedt talloze kansen: gebruik van duurzame waterstof stoot niet alleen minder CO2 uit dan het gebruik van fossiele brandstoffen, het draagt tegelijkertijd bij aan een schonere lucht omdat het minder fijnstof en stikstof uitstoot. Dat zorgt voor een gezondere leefomgeving. Bovendien levert de overgang naar waterstof nieuwe banen op, in de techniek én in de wetenschap.

Bron: noord-holland.nl

 

 

Kijk ook bij onze partners Holthausen en Hyzon voor hun bijdrage aan deze ontwikkeling op gebied van waterstof en mobiliteit.

convenant waterstof

 

Geef een reactie