De asfaltinnovaties van KWS in de praktijk

KWS werkt aan de weg van de toekomst: 100% circulair in 2040. Dat doen zij onder andere door middel van productinnovatie. In de eigen laboratoria en bij haar eigen asfaltcentrales onderzoekt KWS bijvoorbeeld mogelijkheden om tot duurzamere asfaltmengsels te komen. De afgelopen periode heeft de marktleider in de asfaltproductie en wegenbouw samen met haar opdrachtgevers mooie stappen gezet met diverse van de eigen ontwikkelde asfaltmengsels. Voor al deze asfaltsoorten zet KWS in op ‘horizontale recycling’, de oude asfaltlaag die wordt verwijderd, wordt in dezelfde laag en in hetzelfde type asfalt teruggebracht. Zodoende zijn er bijvoorbeeld minder nieuwe (primaire) grondstoffen benodigd, wat ook zorgt voor een aanzienlijke besparing in het transport.

KWS

Geluidsreducerend asfalt met 50% gerecycled asfalt

Het geluidsreducerende asfaltmengsel KonwéCity is nu ook verkrijgbaar met 50% gerecycled asfalt. Het gerecyclede asfalt is afkomstig van oude geluidsreducerende deklagen (de bovenste laag van een asfaltweg), dat KWS weer terugbrengt in de nieuwe KonwéCity 5 Circulair. Dat zorgt voor een reductie van 33,5% in CO2-uitstoot. De eigenschappen van deze circulaire variant zijn gelijk aan die van de versie zonder recycling. Door de lagere rolweerstand van de banden van de voertuigen met de asfaltweg, vermindert het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot van deze voertuigen. Deze eigenschappen dragen in dichtbevolkte gebieden bij aan de leefbaarheid van de omgeving. Nu het mengsel ook kan worden geproduceerd met 50% gerecycled asfalt, bespaart KWS tevens 50% in het gebruik van primaire grondstoffen. Na de succesvolle pilot in Vianen (gemeente Vijfheerenlanden), volgde de gemeente Amsterdam met de eerste grootschalige toepassing.

Duurzaam ZOAB op de A7 en A37

Dat het Asfaltkwaliteitsloket duurzame asfaltinnovatie stimuleert en versnelt, blijkt met de uitreiking van het eerste certificaat voor het KWS-asfaltmengsel DZOAB 16 50% PR. Daardoor kon dit duurzame ZOAB voor Rijkswaterstaat toegepast worden bij het ‘Groot Onderhoud Noord-Nederland’. Circa 20.000 ton van dit asfaltmengsel werd de afgelopen maanden door KWS verwerkt op de A7 en A37. Met deze circulaire variant van DZOAB zorgt KWS voor een substantiële verlaging van de CO2-uitstoot (ruim 30%).

SMA Circulair

Samen met de provincie Drenthe zette KWS eind oktober een stap in de ontwikkeling van duurzamer SMA (steenmastiekasfalt): een proefvak van bijna twee kilometer met SMA Circulair, ook weer voorzien van 50% gerecycled asfalt. Een doorbraak, omdat dit een zeer specialistische asfaltmengsel is dat heel nauwkeurig samengesteld dient te worden om aan de juiste kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Daarom wordt het oude asfalt heel zorgvuldig van de oude weg gefreesd en daarna behandeld. Door granulaat te gebruiken dat afkomstig is van oude SMA-deklagen, in combinatie met een aangepast freesplan en logistiek ligt nu op de N374 bij Tiendeveen het eerste proefvak. Ten opzichte van reguliere SMA bespaart KWS met SMA Circulair meer dan 25% op de CO2-uitstoot.

Bron: KWS

 

Geef een reactie