De Olam Prijs voor Innovatie in Voedselzekerheid 2019 gaat naar…

… een baanbrekende aanpak om landbouwopbrengsten in ontwikkelingslanden te verbeteren door scenarioplanning. 

Een unieke aanpak die agrarische landschappen in kaart brengt, heeft de Olam Prijs voor Innovatie in Voedselzekerheid 2019 (1) gewonnen vanwege zijn potentie om de productiviteit in voedselonzekere gebieden te verbeteren. De technologie laat kleine boeren zien waar ze wat het best kunnen telen en op welke manier (‘best fits’).
De technologie met de naam Innovation Mapping for Food Security (IM4FS), werd ontwikkeld door een team (2) dat werd gecoördineerd door dr. Tomaso Ceccarelli, senior onderzoeker Global Food Security aan de Universiteit van Wageningen en dr. Eyasu Elias Fantahun van de universiteit van Addis Ababa in Ethiopië.

Olam Prijs

Belangrijk is dat IM4FS voortborduurt op de kracht van het CASCAPE-project dat in nauwe samenwerking met het Agricultural Growth Programme (AGP) van de Ethiopische overheid werd uitgevoerd. CASCAPE ontwikkelde en implementeerde aan locatie gebonden combinaties van gewassen, bodems en landbouwmethoden waardoor ongeveer 200.000 boeren betere oogsten haalden dan het Ethiopisch gemiddelde (een verdriedubbeling van de tarweopbrengsten en een verdubbeling van de teff- en fababoonopbrengsten). De boeren konden zelfvoorzienend worden door deze best practices toe te passen.

Terwijl bestaande toepassingen op het gebied van landevaluatie gericht zijn op het verbeteren van de landbouwproductiviteit, combineert CASCAPE gegevens met de betrokkenheid van stakeholders om ervoor te zorgen dat de voorstellen in de praktijk werken. Boeren, landbouwvoorlichters, lokale deskundigen en planners zijn vanaf het begin bij het project betrokken om ervoor te zorgen dat daadwerkelijke lokale situaties bekend zijn.

De gegevens worden vervolgens ingevoerd in het op GIS (3) gebaseerde instrument dat in een bepaald gebied de beste landbouwpraktijken met biofysische en sociaal-economische omstandigheden combineert. Het instrument stelt daarna ‘aanbevelingskaarten’ op die gebieden markeren die het meest geschikt zijn voor specifieke innovaties. Deze worden vervolgens door lokale stakeholders getoetst aan de hand van gespecialiseerde kennis en verwachtingen.

IM4FS tilt deze bevindingen naar een hoger niveau door middel van zijn unieke scenarioplanning-functie die besluiten in agrarische landschappen en voedselonzekere gebieden onderbouwt. Dit biedt een dynamisch en interactief instrument om simulaties te doen en stakeholdermanagement vooruit te helpen. Deze innovatieve aanpak was voor de jury van groot belang om de prijs van US$ 75.000 toe te kennen.

Dr. Tomaso Ceccarelli, senior onderzoeker bij Wageningen University & Research, lichtte toe: “Het is echt motiverend om samen met lokale onderzoekers en andere partijen slimme oplossingen te ontwikkelen om zoiets verschrikkelijks als hongersnood aan te pakken. De prijs van US$ 75.000 gaat helpen om de verspreiding van de verzamelde lokale gegevens door landbouwvoorlichters en andere lokale medewerkers te financieren en het mappinginstrument verder te ontwikkelen. De kaarten kunnen vervolgens door overheidsinstellingen, planners en anderen gebruikt worden om te simuleren welke landbouwinitiatieven en -investeringen waar, wanneer en op welke manier moeten gebeuren.”

Mede-projectleider dr. Eyasu Elias Fantahun, professor aan de universiteit van Addis Ababa, voegde toe: “Ethiopië is een perfect voorbeeld van een land dat een innovatieve oplossing nodig heeft om de landbouwproductiviteit te stimuleren: het is het op één na grootste land in Afrika qua landbouwgrond maar importeert de helft van zijn voedsel. Dat hoeft niet zo te zijn. Granen en andere basisgewassen kunnen in potentie zelfvoorzienend zijn en de Ethiopische overheid ondersteunt deze ambitie met nationaal beleid. Het prijzengeld van Olam zal de samenwerking tussen onze onderzoekers, planners en boeren vergroten waardoor specifieke agrarische innovaties sneller gebruikt en geïmplementeerd kunnen worden om de voedselproductiviteit en middelen van bestaan op grotere schaal te verbeteren.”

Sunny Verghese, medeoprichter en CEO van Olam, zei: “Als internationaal voedsel- en landbouwbedrijf dat over de hele wereld in boeren en onze eigen plantages investeert, controleren en beoordelen we voortdurend de beste gebieden voor de teelt van gewassen. Maar met de steeds snellere weersveranderingen en duidelijke waarschuwingen over het verlies aan biodiversiteit, luchtvervuiling en aantasting van de bodem, wordt het risico steeds groter dat wat vandaag wordt geplant misschien niet geschikt is voor die velden in de toekomst. IM4FS zal helpen bij het informeren over dit risico door een beter inzicht te bieden in de wisselwerking tussen rijkdommen van het land, demografie, klimaatverandering en landbouwtechnologie en door de optimale omstandigheden te bepalen om de voedselproductie te stimuleren. Het zal zowel boeren als lokale en regionale stakeholders van de nodige informatie voorzien om voedselonzekerheid tegen te gaan.”

Marie-Christine Cormier-Salem, directeur van Agropolis Fondation en wetenschappelijk partner van de Olam Prijs, zei: “Omdat IM4FS het gebruik van IT-middelen zoals GIS met een participerende aanpak combineert, heb je een instrument dat niet alleen visueel nauwkeurig is maar ook een instrument waarmee stakeholders zich kunnen identificeren. Uiteindelijk heb je een product dat kennis van best practices en adoptieprogramma’s combineert met biofysische bronnen en sociaal-economische omstandigheden.”

(1) Over de Olam Prijs voor Innovatie in Voedselzekerheid

De Olam Prijs voor Innovatie in Voedselzekerheid werd in 2014 in samenwerking met Agropolis Fondation gelanceerd. De winnaar ontvangt een vrij te besteden bedrag van $ 75.000 voor het opschalen van bewezen onderzoek. Sinds de inauguratieprijs in 2015 werd toegekend, hebben boeren over de hele wereld geprofiteerd van de winnende innovaties die vanwege hun potentiële impact op de beschikbaarheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid of geschiktheid van voedsel erkenning kregen.

De vorige prijswinnaar waren dr. Filippo Bassi van ICARDA en professor Rodomiro Ortiz (SLU, Alnarp). Ze werden gefinancierd door de Zweedse Onderzoeksraad en gebruikten niet genetisch gemodificeerde moleculaire teelttechnieken om een reeks durumtarwegewassen te ontwikkelen die bestand zijn tegen een constante hitte van 35 tot 40 graden op de grasvlaktes in het stroomgebied van de Sénégal-rivier.

De inauguratieprijs ging naar een onderzoeksteam van de Cornell University voor SRI-rijst: een teeltsysteem dat 80 tot 90% minder rijstzaad, tot 50% minder water en in veel gevallen geen kunstmest nodig heeft. Opbrengsten stegen met 20 tot 50% (vaak met veel meer) terwijl de kosten van de boeren met 10 tot 20% omlaag gingen.

(2) Andere medewerkers van Wageningen University & Research en de universiteiten van Mekelle en Addis Ababa die hebben bijgedragen aan IM4FS

Medewerkers die alle lof verdienen voor IM4FS zijn: Remko Vonk die IRM reeds vanaf het begin heeft geïnspireerd, samen met Irene Koomen en Nina de Roo. Dennis Walvoort die aan de ontwikkeling van het model en het instrument heeft bijgedragen. Andrew Farrow die niet alleen heeft geholpen bij de ontwikkeling van het model en het instrument samen met de 2 Centres of Excellence in Ethiopië (de universiteiten van Mekelle en Addis Ababa, vertegenwoordigd door dr. Amanuel Zenebe en dr. Ermias Teferi) maar ook bij capaciteitsontwikkeling. Herman Agricola als facilitator en trainer. Desalegn Haileyesus en dr. Eyasu Elias die samen met de CASCAPE-clustermanagers en scaling experts die in verschillende regio’s van Ethiopië actief zijn, de IRM-activiteiten in Ethiopië hebben gecoördineerd. Herman Snel en Tomaso Ceccarelli die IRM coördineren en het prijswinnende voorstel vorm gaven. We zijn ook erkentelijk voor de steun van Eric Smaling (projectcoördinator van CASCAPE in Wageningen) die de waarde van deze aanpak altijd heeft erkend en gestimuleerd en van dr. Tewodros Amade, projectleider van REALISE, met wie de aanpak in de toekomst wordt ontwikkeld. Een bijzonder woord van dank gaat ook uit naar Saskia Visser voor haar steun aan de ideeën achter ‘het in kaart brengen van aanbevelingen’.

(3) GIS = Geografisch InformatieSysteem

Over Olam International Limited

Olam International is een toonaangevend voedsel- en landbouwbedrijf dat voedsel, ingrediënten, diervoeder en vezels levert aan 19.800 klanten wereldwijd. Onze waardeketen beslaat ruim 60 landen en omvat behalve agrarische, verwerkings- en distributiebedrijven ook een inkoopnetwerk van naar schatting 4,8 miljoen boeren.
Met ons doel om de wereldwijde landbouw en voedselsystemen te hervormen, wil Olam de vele problemen aanpakken die zich voordoen bij het voldoen aan de behoeften van een groeiende wereldbevolking en tegelijkertijd een positieve impact hebben op de landbouwgemeenschappen, onze planeet en al onze stakeholders.

Meer informatie over Olam is beschikbaar op www.olamgroup.com

 

Geef een reactie