De toekomst door groene glazen

“I am here to say, our house is on fire.” Het zijn deze woorden waarmee de 16-jarige Greta Thunberg de wereld wakker schudt. De Zweedse klimaatactivist motiveerde anderhalf miljoen scholieren wereldwijd om op 15 maart hun klaslokalen te verlaten en de straten op te gaan om politici op te roepen om maatregelen te nemen tegen de opwarming van de Aarde.  Maar niet alleen jongeren zien dat het tijd is voor een energietransitie. De vraag naar groene stroom en gas neemt toe en dat is waarom ook steeds meer energieleveranciers in Nederland de omslag naar duurzame energie maken. Maar voor welke energiebronnen kiezen deze leveranciers precies als ze de toekomst willen verduurzamen? Hoe maken we Nederland CO2-neutraal?

toekomst

Nederland moet ‘fossiel-vrij’

Maar 6 procent van de energie in Nederland is groen. Het is ook niet voor niets dat Nederland een na laatste staat op de Europese ranglijst als het gaat om duurzame energieproductie. Hoe komt dat?

Nederland hangt nog steeds af van fossiele brandstoffen: uitputtende en milieubelastende energiebronnen. De oorsprong van veel grijze stroom bevindt zich in het buitenland. We importeren steenkool om elektriciteit op te wekken in hoogovens en elektriciteitscentrales. We zijn voor meer dan 90 procent afhankelijk van olieproducerende landen. En, ondanks onze eigen aardgasbronnen, kopen we veel aardgas uit West-Europa om ons te voorzien van elektriciteit en warmte. Als we zo doorgaan zijn deze fossiele brandstoffen binnen enkele decennia op en omgezet in schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.

Investeren in groen

De toekomst is en moet dus groen. Het doel: voor 2030 moeten de CO2-uitstoot in Nederland met 49 procent zijn teruggedrongen. Veel gezinnen en bedrijven kiezen ervoor om hun eigen duurzame energie op te wekken. Ook wil men groen stroom van het net. Dat is waarom grote energieleveranciers investeren in het gebruik van hernieuwbare en natuurlijke energiebronnen, waaronder zon, wind, water en biomassa.

Het aandeel van hernieuwbare stroom in de totale elektriciteitsproductie in Nederland is nu nog maar 15 procent, maar dit aandeel groeit. Naast stroom moet ook gas verduurzaamt worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door aardgas in te wisselen voor biogas. Biogas is natuurlijk afval en bij het gebruik en de productie ervan komt meer dan de helft minder CO2 vrij.

Om op tijd de energietransitie van grijs naar groen te maken in Nederland moeten we blijven luisteren naar de stem Greta Thunberg. We moeten kijken door een groene bril en streven naar een toekomstig Nederland met windmolenparken op de Noordzee en weilanden vol zonnepanelen. Een Nederland waarin we ons zelf voorzien van hernieuwbare energie en waarin we niet alleen groen denken, maar ook groen doen.

Volg onze blog voor meer duurzaam actueel nieuws.

 

Geef een reactie