Drijvende zonnepanelen en windturbines in Eco-Park Amsterdam

Eco-Park: Amsterdam krijgt er een park bij: In Amsterdam-Noord, aan de Noorder IJplas, zal stroom worden opgewekt voor 6500 huishoudens. Initiatiefnemer NDSM Energie plaatst in 2019 de eerste van in totaal 7000 zonnepanelen in het nieuwe park. Met project Eco-Park streeft NDSM Energie ernaar om van de Noorder IJplas een park van de toekomst te maken. Een plek waar iedereen kan genieten van de natuur en waar duurzame stroom wordt opgewekt. “Dit wordt het Vondelpark van morgen. Het kloppend hart van het nieuw te bouwen Haven-Stad. Een plek waar iedereen kan genieten van de natuur én waar duurzame stroom wordt opgewekt”, aldus Martijn Pater de voorzitter van NDSM Energie. Om het project te realiseren zal nauw worden samengewerkt met de gemeente Amsterdam en Eneco. De stroom van de plas zal worden geleverd aan burgers en bedrijven binnen Amsterdam. “Daarnaast is het de bedoeling dat alle Amsterdammers straks ook kunnen participeren in het project door crowdfunding”.

Eco-Park

Foto via ndsenergie.nl

7000 drijvende zonnepanelen

In het park worden op de Noorder IJplas in totaal 7000 drijvende zonnepanelen geplaatst, een opkomende technologie die gebruikmaakt van het grote Nederlandse wateroppervlakte. De panelen worden verankerd aan de bodem en ter plekke aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. NDSM Energie wil naast het drijvende zonnepark in het gebied ook windturbines plaatsen. Een logische combinatie, want de opwek van wind- en zonne-energie vullen elkaar goed aan gedurende de winter en de zomer, een batterij zorgt daarnaast voor de opvang van pieken.

Duurzame energiecoöperatie NDSM Energie

Duurzame energiecoöperatie NDSM Energie is initiatiefnemer van het project. NDSM Energie heeft 60 leden, allen bedrijven, waaronder HEMA, FEBO, Viacom, Damen Shipyards, Botel en Pllek. Al jaren zet zij zich in voor een duurzaam Amsterdam-Noord. Inmiddels zijn er op daken van veel leden van de coöperatie zonnepanelen geplaatst. Onlangs zijn 1700 panelen geplaatst op de iconische Scheepsbouwloods midden op de NDSM-werf, waar meer dan 250 kunstenaars en ambachtslieden zijn gehuisvest.

Eco-Park Amsterdam

De visie van NDSM Energie is dat de stad niet geheel in haar eigen energie kan voorzien, maar dat alles nodig is om duurzamer te worden. Als Nederland (en als stad Amsterdam) moeten we de helft minder CO2 uitstoten in 2030. Alle zeilen moeten bij. Eco-Park zal bijdragen aan de bewustwording van Amsterdammers.

Zie www.eco-park.amsterdam

Bron: ndsmenergie.nl

 

One Response to Drijvende zonnepanelen en windturbines in Eco-Park Amsterdam

Geef een reactie