Duits-Nederlands onderzoek: gemeenschappelijke waterstofmarkt en infrastructuur leveren kansen op voor beide landen

Duits onderzoeksinstituut Forschungzentrum Jülich, het Duitse energieagentschap Dena en TNO verwachten dat een gemeenschappelijke Duits-Nederlandse waterstofmarkt tussen nu en 2050 kan uitgroeien tot zeven maal de huidige omvang. Dat schrijven de drie organisaties in een zojuist afgeronde studie naar de haalbaarheid van een transnationale waardeketen voor groene waterstof tussen 2025 en 2050. De belangrijkste conclusie is dat een Nederlands-Duitse samenwerking voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke waterstofmarkt en -infrastructuur veel kansen oplevert voor het realiseren van een CO2-vrije economie in de regio.

Duits

Nederlands Duits project

In dit HY3-project namen TNO en partners de verschillende facetten van de waterstof waarde -ketens onder de loep om te kijken hoe de waterstofproductie op zee en aan de Nederlandse en Duitse Noordzeekust kan worden verbonden met vraagcentra in zowel Nederland als Duitsland, en dan met name Noordrijn-Westfalen.

Ontwikkeling waterstofmarkt en infrastructuur

Tussen nu en 2050 kan een gemeenschappelijke Duits-Nederlandse waterstofmarkt uitgroeien tot zeven maal de huidige omvang. In het scenario van Forschungzentrum Jülich, Dena en TNO worden vraagcentra in zowel Nederland als Noordrijn-Westfalen (NRW) via een backbone van ruim 5000 km aaneengesloten leidingen voorzien van maximaal 7,1 miljoen ton waterstof geproduceerd met offshore windenergie. Om vraag en aanbod gedurende het jaar in evenwicht te houden, zal er echter ook waterstof geïmporteerd moeten worden en zijn er bijna 60 zoutcavernes nodig voor ondergrondse opslag. Zo zou een transnationale waterstofeconomie er volgens hen in 2050 uit kunnen zien als de belangrijkste maatregelen worden genomen.

Samenwerking ontsluiting grootschalige markt voor groene waterstof

Vooral in de industrie en de vervoerssector liggen veel kansen voor het gebruik van groene waterstof. De huidige vraag naar waterstof voor toepassingen in de petrochemische industrie in Noordrijn-Westfalen (NRW) en Nederland is aanzienlijk, respectievelijk 17 TWh en 41 TWh per jaar. In 2050 zal de totale vraag voor de onderzochte sectoren met een factor 7 gestegen zijn, namelijk 162 TWh in NRW en 239 TWh in Nederland. In het betreffende scenario wordt de mogelijke vraag naar waterstof van NRW en Nederland bij een gezamenlijke markt ruim twee keer zo groot, waardoor een grootschalige markt voor groene waterstof meer kans van slagen heeft. Een Duits-Nederlandse samenwerking is gunstig om de waterstofmarkten in NRW en Nederland op te bouwen en op elkaar aan te laten sluiten …Lees verder

Door: dr. ir. René peters

Lees verder op bron: tno.nl

 

 

Geef een reactie