Dutch Flower Group volledig over op windenergie

Per 1 januari 2022 gaan alle Dutch Flower Group bedrijven over op Europese windenergie, waar zij 96% van haar CO2-eq emissies mee reduceren. DFG zet zich al jaren in voor een duurzamere sierteeltketen. DFG is oprichter, initiatiefnemer en actief deelnemer van verschillende collectieve duurzaamheidsinitiatieven en samenwerkingsverbanden binnen de sierteeltsector. Zoals het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) en met ketenpartners binnen het IMVO-Convenant Sierteeltsector (IRBC Agreements).

Dutch Flower Group

Dutch Flower Group (DFG) zet zich al jaren in voor een duurzamere sierteeltketen.  Afbeelding via dfg.nl

Duurzaamheidsstrategie

Met haar duurzaamheidsstrategie – IMPACT25 genaamd – wil zij met al haar activiteiten een positieve impact op milieu en sociaal gebied blijven realiseren om haar bedrijven en de ketens, van kweker tot en met retail, verder te verduurzamen.

windenergie van Europese bron

Middels de tool van partner Ecochain heeft DFG inzicht verkregen in de scope 1+2 CO2-eq. emissies binnen haar footprint, uitgevoerd conform het Greenhouse Gas Protocol (GHG). Om haar CO2-eq. emissies verder te reduceren zal DFG voor haar vestigingen het stroomgebruik vergroenen middels de inzet van windenergie van Europese bron. Hierdoor realiseert DFG met haar bedrijven een extra reductie van 96% in CO2-eq. emissies (bron: EcoInvent LCA database).

Jan van Dam, CEO Dutch Flower Group:

“Dit is vanuit ons frontrunnership binnen de sector een hele mooie stap waarbij we mede invulling geven aan onze visie om de wereld verder te verduurzamen.”

Bron: Dutch Flower Group (dfg.nl)

 

One Response to Dutch Flower Group volledig over op windenergie

  • De energietransitie is een transitie van importeren gas en olie naar lokaal produceren van energie. Lokale productie van energie is een verdienmodel. Wind op Zee, Zon op Dak, Zon op Land. Een hectare panelen produceert 1 miljoen kWh, een kWh is 25 cent, opbrengst 250.000 euro per hectare.

Geef een reactie