Duurzaam zorg kiezen

Duurzame veranderingen in de zorg worden ook door cliënten en medewerkers steeds belangrijker gevonden. Met welke zorgaanbieder gaat iemand in zee? Bij welke zorgaanbieder wil iemand werken? De duurzame veranderingen in de zorgsector worden zichtbaarder met een eigen inbreng van zorginstellingen, overheden en instituten, die aanhaken bij de Green Deal Duurzame Zorg. Patiënten, cliënten en professionals kunnen zo betere en bewustere samenwerkingskeuze ’s maken. Een breed thema bij veel zorgorganisaties is bijvoorbeeld het gezonder maken van de leefomgeving, wat leidt tot minder zorgvraag. Denk hierbij aan een combinatie van zorg met natuur, voeding en architectuur. Een ander onderwerp is het scheiden van afval en het gebruik van duurzame medische hulpmiddelen en hergebruik plastic. Verder werkt men aan extra zuiveringsstappen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties om medicijnen uit het afvalwater te filteren en voeren ziekenhuizen succesvol een pilot uit met plaszakken voor separate opvang van röntgencontrastvloeistoffen.

zorg

Invloed van de zorg

De zorgsector heeft invloed op het klimaat en op het milieu, net als alle andere sectoren. Op dit moment is de zorgsector verantwoordelijk voor zeven procent van de totale jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland. Bij duurzame veranderingen in de zorg gaat het vooral om de keuzes die zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken. Investeert de zorgaanbieder in het vastgoed en met welke producten en diensten wordt er gewerkt? Hoe is de leefomgeving van werknemers en patiënten, bevordert het de gezondheid? Belegt de verzekeraar bijvoorbeeld in groene energie en natuur?

Duurzaam vergelijken

Voor veel mensen wordt het ook steeds belangrijker om te kijken hoe duurzaam de zorgverzekeraar is waar ze mee in zee gaan. Jaarlijks kun je telkens opnieuw je zorgverzekeraar kiezen. Als je wilt overstappen, kijk je meestal naar prijs, de dekking of de voorwaarden van een aanvullende verzekering. Duurzaamheid wordt als keuze-onderdeel steeds meer van belang gevonden. Wil je jouw ziektekostenverzekering vergelijken met andere aanbieders, dan helpt een onafhankelijk online platform om de beste zorgverzekering te vinden. Meestal staat de goedkoopste verzekering bovenaan, maar door gebruik te maken van handige filters, kun je jouw zorgverzekering samenstellen met de zaken die jij belangrijk vindt.

Green Deal Duurzame Zorg

De Green Deal Duurzame Zorg is ontstaan vanuit het Klimaatakkoord en een groeiende maatschappelijke urgentie. In 2015 heeft de eerste Green Deal van de zorgsector een verandering in gang gezet. Hiermee wil de zorgsector weken aan een gezonde toekomst die het verduurzamen van de sector op vier belangrijke thema’s versnelt. Deelnemers aan de Green Deal verduurzamen de zorg door: de CO2-uitstoot van de zorgsector terug te dringen, circulair werken te bevorderen, de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen en door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid bevordert. Deelnemers aan de Green Deal Duurzame zorg zijn zorginstellingen en zorgprofessionals, maar ook patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten.

 

Geef een reactie