Stichting Stimular

De werkplaats voor duurzaam ondernemen

Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsmissie en strategie.

ONZE MISSIE

Stichting Stimular vertaalt de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor bedrijven, brancheverenigingen, overheden en zorgaanbieders. Wij willen de verduurzaming van bedrijven en organisaties versnellen door kennis en ervaring te delen, onder andere op stimular.nl/doe-het-zelf.

Ons doel is dat ondernemers en managers weten wat hun grootste impact op duurzaamheid is en wat de bijbehorende maatregelen gericht op verduurzaming zijn. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, inspirerende samenwerking en heldere communicatie.

Ook binnen de eigen organisatie werken we aan het verminderen van onze milieubelasting, een goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Lees over onze duurzaamheidsdoelen en onze prestaties in ons duurzaamheidsverslag.

ONZE STRATEGIE

Klimaatneutraal en circulair ondernemen zijn speerpunten in onze strategie. We zijn gespecialiseerd in meten en monitoren van impact op gebied van duurzaamheid. We ondersteunen bedrijven en organisaties met het opstellen van onder andere een energiebesparingsplan, klimaatneutraalplan, CO2-footprint, duurzaamheidsverslag, ketenanalyse, levenscyclusanalyses (LCA) en documenten voor het behalen van duurzaamheidscertificaten.

We werken vaak samen met brancheorganisaties en lokale overheden. Zo bereiken we de vele ondernemers en managers die interesse hebben in duurzaamheid maar concrete aanknopingspunten missen. Bedrijven en organisaties maken een vliegende start met onze praktische instrumenten zoals de Milieubarometer en de MVO-balans die nu geïntegreerd is in de Milieubarometer. We ontwikkelen ook branchespecifieke scans en keurmerken voor MVO en Duurzaam Ondernemen.

Tot slot zijn onze cursussen en workshops een belangrijk onderdeel van onze strategie: een effectief middel om onze kennis en ervaring te delen met veel bedrijven en organisaties. We voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en zijn hiervoor geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

STICHTING

Stichting Stimular heeft een bestuur waarin het MKB en diverse overheden zijn vertegenwoordigd. We ontvangen geen subsidie voor onze organisatie. Onze inkomsten komen uit projecten waarin we marktconforme tarieven hanteren. Eigen reserves worden besteed aan kennisverspreiding, onder andere het actueel houden van de Stimular-Maatregelen op onze website en het ontwikkelen van nieuwe praktische instrumenten.

ERVARING

Stimular heeft ervaring in vele branches, zoals autoschadeherstel, bakkerijen, bouw, dienstverlening, drukkerijen, handel, metaal, onderwijs, schilders, sport, transport, tuinbouw en zorg. Duizenden bedrijven hebben inmiddels tot volle tevredenheid met Stimular samengewerkt.

ACHTERGROND

Stichting Stimular is in 1990 opgericht door bedrijven en overheden. De eerste tien jaar hebben wij het midden- en kleinbedrijf (MKB) succesvol gestimuleerd op het gebied van afval- en emissiepreventie, energiebesparing en milieuzorg. Vanaf 2000 hebben wij ons werkterrein uitgebreid naar Duurzaam Ondernemen en vanaf 2010 naar klimaatneutraal en circulair ondernemen.

Stichting Stimular werkplaats voor duurzaam ondernemen