Duurzame stadslogistiek: regio Twente start uniek onderzoek naar regionale kansen

Duurzame stadslogistiek is een onderwerp dat momenteel stevig in de belangstelling staat. Bevoorrading van winkels en horeca, pakketdiensten, ophalen van afval; het dient allemaal plaats te vinden in de stedelijke omgeving. Maar de ruimte in de centra wordt steeds schaarser en vanuit milieuoogpunt worden de eisen aan de logistiek steeds hoger. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen voor alle betrokken partijen.

Duurzame stadslogistiek

Foto Cycloon Post & Fietskoeriers. Via regiotwente.nl

Steeds meer goederenleveringen

Leveren van goederen in – veelal historisch ingerichte – steden en dorpscentra gaat gepaard met een grote druk op de kwaliteit van de leefomgeving. We hebben te maken met parkeer- en geluidsoverlast, luchtvervuiling, opstoppingen en verkeers(on)veiligheid. Ook is het mogelijk van invloed op de aantrekkelijkheid van het winkel- en uitgaansgebied. En we krijgen steeds meer goederenleveringen: bestelde je vroeger 1 keer per week nieuwe waren voor de winkel of het café, nu komt er vaak meermaals per dag een levering, wordt het afval gescheiden en dus met meerdere wagens opgehaald en staat de postbode meermaals per dag voor de deur.

Duurzame stadslogistiek

Op dit moment wordt op nationaal niveau volop doorgepakt op duurzame stadslogistiek. In het Klimaatakkoord is al afgesproken dat er in de ca. 40 grootste gemeenten in Nederland ‘Zero Emissie zones’ gaan komen tussen 2025 en 2030. De gemeenten Enschede, Almelo en Hengelo zijn, samen met Royal HaskoningDHV, gestart met een studie naar het mogelijk invoeren van Zero Emissie Stadslogistiek. Maar wat betekent dit voor de omliggende kernen? Gaan daar nu straks de oude vrachtwagens heen die niet meer in de grote steden mogen rijden? Hoe ziet het logistieke systeem en bevoorradingsituatie er eigenlijk uit in de regio? En hoe reageert het (logistieke) bedrijfsleven op de nieuwe regels die straks gaan gelden? Gaat het misschien te snel of juist niet snel genoeg en wat hebben we van elkaar nodig? En waar moeten we straks de vrachtwagens en bestelbusjes opladen?

Meer dan CO2 reduceren

Het verduurzamen van de binnenstedelijke logistiek is omvangrijk en gaat over meer dan CO2 reduceren. De provincies Overijssel en Gelderland werken een landsdelige Agenda Stadslogistiek uit, dit is voor grote én kleine gemeenten relevant. Juist nu is een gezamenlijk afgestemde aanpak in regionaal verband dus wenselijk.
Regio Twente heeft daarom het bureau Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om onderzoek te doen naar duurzame binnenstadslogistiek voor de regio als geheel. Daarin moeten veel vragen worden beantwoord. Moeten alle kernen actie ondernemen of alleen de steden? Welke maatregelen zijn er mogelijk? En welke helpen de betrokken partijen – overheden, bedrijfsleven en logistieke sector – het meest op de korte en lange termijn? Wat zijn de plussen en minnen van deze maatregelen?

Wethouder Arjen Maathuis van gemeente Almelo – tevens bestuurlijk trekker van dit regionale onderzoek – vertelt: “We willen schoon en veilig goederenvervoer in onze centra, maar het mag niet ten koste gaan van de binnenstadsondernemers. Daarom is het belangrijk dat we met alle partijen samen zoeken naar een goede oplossing.”

Het onderzoek is eind november van start gegaan en zal medio februari 2021 worden afgerond. Afhankelijk van de resultaten worden dan vervolgstappen uitgezet.

Bron: regiotwente.nl

 

 

One Response to Duurzame stadslogistiek: regio Twente start uniek onderzoek naar regionale kansen

  • Daimler, PSA, Renault, VW hebben allemaal elektrische bestelbusjes. laden met Lokale Zonnestroom, Zonnedaken, Zonneparken met Laadstations, levert inkomsten op voor de stad. het is een win win winoplossing, schone lucht minder ziekte minder lawaai en inkomsten met lokale zonnestroom.
    een heel erg voordelige keten.

Geef een reactie