Ecowende bundelt krachten met Van Oord voor bouw van meest ecologische windpark tot nu toe

Ecowende en Van Oord gaan samenwerken aan de bouw van het offshore windpark op Hollandse Kust (west) kavel VI. Dit wordt het meest ecologische windpark tot nu toe, met minimale impact op de natuurlijke habitat van vogels en vleermuizen, zeezoogdieren en met een florerende onderwaterwereld. Met als doel in de nabije toekomst windparken op zee met een netto-positieve impact mogelijk te maken. De samenwerking tussen de windparkontwikkelaar, een joint-venture van Shell en Eneco, en Van Oord werd vandaag aanwezig tijdens de masterclass ‘Van Oord & Energietransitie’, ter ere van de doop van Van Oords nieuwe kabellegschip Calypso. De contractondertekening vindt later dit jaar plaats.

Ecowende

Van Oord investeert volop in installatieschepen die gebruik maken van nieuwe brandstoffen, zodat de sector nog verder te verduurzamen. Foto via vanoord.com/nl

Van Oord verantwoordelijk voor transport en installatie van fundaties

Als aannemer van Ecowende wordt Van Oord verantwoordelijk voor het transport en de installatie van de fundaties. Ook zal Van Oord de verbindingskabels tussen de windturbines ontwerpen, inkopen en aanleggen. Tot slot verzorgt Van Oord het transport en de installatie van de windturbines op zee.

Arnoud Kuis, managing director Van Oord Offshore Energy:

‘Het feit dat Van Oord bij de aanleg van alle windparken in de Nederlandse Noordzee betrokken is geweest, maakt dat we door de jaren heen een schat aan kennis hebben geleerd. We werken graag samen met het consortium Ecowende om al onze ervaringen over innovatieve, ecologische, natuurversterkende maatregelen voor Hollandse Kust West in te zetten.’

Folkert Visser, CEO en Projectdirecteur Ecowende vult aan:

‘We maken enorme stappen om wind op zee op een ecologisch verantwoorde wijze te ontwikkelen. Door de financiële ervaring van Van Oord in alle facetten van het aanleggen van windparken op zee, hebben wij er het volste vertrouwen in dat Van Oord samen met onze deze mooie uitdaging kan aangaan.’

Binnen de ecologische grenzen van de Noordzee

Het bouwen van een windpark in harmonie met de natuur is een cruciale voorwaarde om uiteindelijk de ambitie van 70 GW windenergie op zee in 2050 te halen, binnen de ecologische grenzen van de Noordzee. Naast het positieve van de negatieve impact van een windpark op zee, is het ook nog eens noodzakelijke ecologische maatregelen te treffen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van windparken met een netto-positieve impact. Zet daarom Ecowende in op verschillende innovaties, productieve mitigerende en stimulerende ecologische maatregelen en een uitgebreid monitoring- en onderzoeksprogramma boven en onder water. Ook voor Van Oord betekent dit een andere aanpak dan bij maandelijkse windparken.

Bouw van het Ecowende windpark

‘Bij de bouw van het Ecowende windpark passen we nog steeds installatietechnieken toe. Met als doel dat dit park én toekomstige parken binnen aangescherpte vergunningen kunnen worden gebouwd. Ook legt Van Oord verschillende soorten natuurvriendelijke steenbestorting rondom de fundaties aan. Bovendien heeft het verminderen van de voetafdruk (CO2 en stikstof) tijdens de aanlegfase, alle aandacht. Van Oord investeert volop in installatieschepen die gebruik maken van nieuwe brandstoffen, zodat de sector nog verder te verduurzamen. Het nog in aanbouw zijnde installatieschip Boreas, wat geschikt is voor de brandstof Methanol, wordt in 2025 opgeleverd. Ecowende is één van de eerste projecten van deze groene reus’, zegt Arnoud Kuis.

Folkert Visser:

‘Bij de keuze voor Van Oord heeft Ecowende ook naar emissies onderzocht. Het vergt een sterke visie naar de toekomst dat Van Oord soortgelijke grote investeringen in de groei en de aanzienlijke verduurzaming van hun vloot doet.’

Ecowende 2

Kennisleemtes vullen

De effectiviteit van deze aanpak met verschillende innovaties en technologieën gaat Ecowende monitoren, onderzoeken en bijsturen. ‘We nemen maatregelen die directe impact hebben, maar ook veel maatregelen die als doel hebben om nieuwe methoden uit te proberen en kennisleemtes te vullen. We beschikken niet over alle kennis over het gebied van de effecten van windparken op de natuur. Juist deze kennis is feitelijk als we in Nederland op verantwoorde wijze willen groeien in windenergie op zee en een voorbeeld willen zijn voor de rest van de wereld’, zegt Folkert Visser, CEO en Projectdirecteur van Ecowende.

Bron: vanoord.com/nl

 

Geef een reactie