Een temperatuurstijging van 0,5 graad maakt al een wereld van verschil

Als we niets doen aan de CO2-uitstoot zal de temperatuur met 1,5 graden Celsius stijgen tussen 2030 en 2052. Volgens onderzoekers moeten landen er alles aan doen om het bij deze 1,5 graden te houden, omdat de gevolgen desastreus zijn. Maar hoe kan jij hier als bedrijf aan bijdragen?

Nul procent uitstoot in 2050

Het grootste gevaar van onze planeet is de perceptie dat iemand anders het verschil gaat maken om klimaatverandering tegen te gaan. Om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen moeten zowel consumenten, als bedrijven en overheden stappen nemen. Heleen de Coninck, één van de auteurs van het klimaatrapport, vindt dat Nederland als rijk land zelfs de ambitie moet hebben om tegenwicht te bieden aan landen als Mali. Nul procent CO2-uitstoot in 2050 in plaats van de nu voorgestelde verlaging van 95 procent.

temperatuurstijging

Een ding is duidelijk, en dat is dat alle zeilen bijgezet moeten worden om de gevolgen van klimaatverandering binnen de perken te houden. Het verlies aan natuur, smeltende ijskappen en de stijgende zeespiegel zal bij een stijging van twee graden zoveel meer impact hebben op onze gezondheid, veiligheid en economische welvaart. Die halve graad meer, maakt een wereld van verschil.

Je bent geen druppel op een hete plaat

Bedrijven kunnen door hun inkoop- en ontwerpbeslissingen een grote impact hebben op het tegengaan van klimaatverandering. Echter kan iedereen de tips tegen klimaatverandering toepassen, zowel bedrijven als consumenten. De aanpassingen voelen waarschijnlijk als een druppel op een hete plaat, maar gezamenlijk maak je het verschil:

* Bereken de CO2-voetafdruk: Ontdek waar voor jouw bedrijf de grootste CO2-uitstoot zit. CO2-uitstoot ontstaat door diverse activiteiten, zoals het productieproces, het verwarmen van gebouwen of vervoer. Het Klimaatplein heeft een gratis CO2-calculator ontwikkeld om eenvoudig te ontdekken waar en hoeveel je aan uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Begin klein met veranderingen: kleine beetjes tellen op!

* Respect voor het natuurlijke kapitaal: Helaas zet de klimaatverandering ons natuurlijke kapitaal onder druk en zijn we te afhankelijk geworden van de hulpbronnen die onze planeet ons biedt. Earth Overshoot Day viel dit jaar wereldwijd op woensdag 1 augustus, wat betekent dat we dit jaar eigenlijk 1,7 aardes nodig hadden om aan de huidige jaarlijkse consumptie te voldoen. Door verantwoord om te gaan met de producten en diensten die de aarde ons biedt, beschermen we het natuurlijke kapitaal van de planeet. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van duurzame vloeren, gemaakt van bijvoorbeeld kalkafval.

* Investeren in groene stroom: Als je kiest voor in Nederland opgewekte groene stroom of zelf duurzame stroom opwerkt, dan weet je zeker dat er daadwerkelijk CO2 wordt gereduceerd. De WISE energie vergelijker laat zien of de stroom die je nu inkoopt écht groen is. Ook is het goed om het externe watergebruik te beperken, bijvoorbeeld via gesloten circuits.

* Compenseer resterende uitstoot: Klimaatverandering kan worden tegengegaan door de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De mogelijk resterende uitstoot kun je met behulp van compensatieprojecten neutraliseren. Zo neem je volledige verantwoordelijkheid voor de eigen uitstoot en mag je je bedrijf klimaatneutraal noemen.

* Kies zuinig in plaats van goedkoop: Bij de aanschaf van nieuwe apparatuur kun je TCO (het totaalbedrag aan kosten voor het bezit van een product of het gebruik van een dienst gedurende de levenscyclus/gebruikscyclus) vooropstellen, in plaats van de inkoopkosten. Een product dat in eerste instantie wat duurder is, kan in het gebruik zuiniger zijn en CO2 en kosten besparen.

* Circulaire economie als alternatief: Naast zuinige producten is het ook goed om circulaire producten aan te schaffen of zelfs te produceren. De wereldeconomie is gebouwd op het lineaire model van ‘kopen, gebruiken en weggooien’, dat nu wordt bedreigd vanwege de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke bronnen. Er is een alternatief – de circulaire economie, die qua bedoeling en ontwerp een herstellend of regenererend systeem is.

Daag anderen uit

Kijk vervolgens niet alleen naar de eigen organisatie. ’s Werelds grootste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vergen samenwerking en partnerschappen over sectoren en toeleveringsketens heen. Vraag bijvoorbeeld uw leverancier om besparingsmogelijkheden. Daag hen uit om met duurzame alternatieven te komen en bespreek regelmatig nieuwe mogelijkheden of kansen voor optimalisatie, bijvoorbeeld tijdens servicebeurten.

Ook gedrag van medewerkers kan op een positieve manier beïnvloed worden, voor meer draagvlak in de organisatie. Kom met een oplossing om medewerkers te laten vergroenen. Een ding is zeker, je kan ze beter verleiden dan dwingen om bijvoorbeeld het aantal autokilometers terug te dringen.

Als we met z’n allen kijken hoe we kunnen bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot dan is er kans dat we het bij die 1,5 graden houden. We moeten elkaar uitdagen om te besparen en met duurzame alternatieven te komen in plaats van verwachten dat anderen het verschil wel gaan maken.

Ralph Jorissen, Vice President, Tarkett Benelux

Geef een reactie