Eerste integrale onderzoek ter wereld naar stadsbreed, toekomstbestendig en flexibel elektriciteitssysteem

Onderzoek: hoe kunnen we lokale congestieproblemen op het elektriciteitsnet verminderen en de landelijke energiemarkten meer flexibiliteit bieden? Met de energietransitie komt ons elektriciteitssysteem namelijk voor unieke uitdagingen te staan. Vanaf 1 april 2021 werken partners in Utrecht, Arnhem en Delft in het samenwerkingsproject ROBUST aan een robuust, flexibel en toekomstbestendig elektriciteitssysteem voor hele stadsregio’s. Het bidirectioneel laden van elektrische auto’s vormt daarbij een belangrijke pijler. ROBUST werd als beste beoordeeld van twintig projectvoorstellen voor de MOOI-regeling van de Topsector Energie en krijgt een subsidie van 3,3 miljoen euro.

Onderzoek

ROBUST vormt het eerste onderzoek ter wereld naar grootschalige inzet van bidirectionele (vehicle-to-grid) personenauto’s in combinatie met batterijen, slim ladende bussen en andere assets. 

Van congestie naar flexibiliteit

Nederland werkt aan de overgang naar een duurzame energievoorziening. De sterke groei van decentrale duurzame elektriciteitsopwekking, gasloze gebieden en elektrisch vervoer zorgen voor uitdagingen voor het huidige elektriciteitssysteem. Lokaal ontstaat overbelasting op het net en landelijk moeten vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. ROBUST onderzoekt de optimale verhouding tussen netverzwaring en de inzet van flexibiliteit, met het doel congestieproblemen te reduceren en flexibiliteit te leveren aan nationale energiemarkten.

Onderzoek regiobreed flexibel elektriciteitssysteem

ROBUST vormt het eerste onderzoek ter wereld naar grootschalige inzet van bidirectionele (vehicle-to-grid) personenauto’s in combinatie met batterijen, slim ladende bussen en andere assets. Het doel is het realiseren van een flexibel elektriciteitssysteem op het niveau van stadsregio’s. De bidirectionele elektrische auto’s worden geladen met lokaal opgewekte duurzame energie, en kunnen de energie weer terug leveren aan het net wanneer dat nodig is. Slimme software zorgt voor afstemming tussen het verbruik en opwekken van elektriciteit. Auto’s vormen zo een tijdelijke opslag van duurzame energie, als een batterij op wielen. Het ROBUST consortium ontwikkelt een regiobreed flexibiliteitssysteem dat steden in steeds meer duurzame energie en elektrisch vervoer voorziet. De pionierende stadsregio’s Utrecht¹ en Arnhem nemen deel met een aantal wijken als onderzoekslocaties … Lees verder

Lees verder op bron: uu.nl

 

One Response to Eerste integrale onderzoek ter wereld naar stadsbreed, toekomstbestendig en flexibel elektriciteitssysteem

  • Zonnepanelen, Laadpalen, Elektrische Mobiliteit is een combinatie die veel geld oplevert voor de Regio.
    een hectare panelen produceert 1 miljoen kWh, aan de laadpaal levert een kWh 30 cent op.
    opbrengst 300.000 euro per hectare per jaar. een hectare Zonnepark langs de snelweg met Laadstation levert 600.000 euro op voor de Gemeente. aan de snellader levert een kWh 60 cent op.
    inkomsten voor de Gemeente met productie en verkoop Energie met stabilisering net.
    6

Geef een reactie