Energiebesparende tips voor een koele woning in de zomer

Er is in de energietransitie veel aandacht voor duurzame verwarming van woningen, maar nog niet voor koeling. We zien dat het gebruik van airco’s in Nederland stijgt en daarmee het energiegebruik voor koeling. Actieve koeling in woningen, bijvoorbeeld met behulp van een airco, is echter vaak niet nodig. Reden om met energiebesparende oplossingen te komen waarmee opwarming van de woning grotendeels voorkomen kan worden en het energiegebruik van de airco kan worden verminderd.

Energiebesparende

Afbeelding van Milieu Centraal, via tno.nl

Energiegebruik voor koeling neemt toe

Door opwarming van het klimaat kunnen er vaker hete perioden voorkomen en kunnen woningen vaker onaangenaam hoge temperaturen aannemen. Bij verbeterde isolatie van woningen moet ook extra rekening worden gehouden met zonwering. Isolatie houdt de temperatuur van buiten namelijk wel tegen, maar als de zon naar binnen schijnt wordt de woning van binnenuit opgewarmd waarna de isolatie deze weer vasthoudt. Koeling kan zo een substantieel aandeel in het energiegebruik van huishoudens gaan vormen.

Onderzoek energievraag koeling woningen en effect van hitte

Dit was afgelopen jaar aanleiding voor TNO om een literatuuronderzoek te starten naar de energievraag van koeling. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat in 2021 bijna 20% van de huishoudens in Nederland al een airco heeft, waar dat een aantal jaar geleden nog maar 5% was, en dat 26% van de ondervraagden uit een enquête overweegt in de komende jaren een airco aan te schaffen. Ook doet het consortium Warm Aanbevolen onderzoek naar de gezondheidseffecten van hitte, met name bij hoog-risicogroepen, naar aanleiding van de kennisagenda Klimaat en gezondheid.

Energiebesparende tips

Energiebesparende tips van Milieu Centraal

Ook naar de energievraag van koeling is onderzoek nodig waardoor TNO in samenwerking met Deltares en in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties momenteel een kennisagenda ‘toekomstige koudevraag’ opstelt met de kennishiaten en hoe deze ingevuld kunnen worden. Er is wel al voldoende kennis om adviezen aan bewoners te kunnen geven over hoe je een woning comfortabel kunt houden in de zomer. Milieu Centraal geeft tips op hun website en de ‘Factsheets Koudetechnieken’ van TKI Urban Energy geven een overzicht van maatregelen en technologieën. In dit artikel geven we wat meer uitleg en achtergrond bij deze tips en zullen we ook ingaan op mogelijkheden om energie te besparen bij het gebruik van de airco …Lees verder

Lees verder op bron: tno.nl 

 

One Response to Energiebesparende tips voor een koele woning in de zomer

Geef een reactie