Europees onderzoek gericht op reduceren kosten offshore windenergie

Technologische innovaties verbeteren prestaties en operationele levensduur turbinebladen. 

Een consortium van tien Europese partners is gestart met een onderzoeksproject om zeven nieuwe technologieën te ontwikkelen voor offshore windturbinebladen. Doel is om de gemiddelde kosten voor het onderhoud over de totale levensduur van een turbine, te verlagen met zo’n vijf procent. Binnen dit Offshore Demonstration Blade (ODB) project zal TNO fiber-optische sensoren inzetten om falen en druppelslagerosie in de bladen te meten.

Verlagen kosten

De kosten voor Operations & Maintenance van een offshore windturbine, beslaan een groot deel van de totale levelised cost of energy (LCOE), de gemiddelde kosten over de totale levensduur van een turbine voor het opwekken van energie per kilowattuur. Ook erosie, slijtage als gevolg van inslag van regendruppels bij steeds hogere snelheden en de aangroei van algen, vormen een grote kostenpost. Het verbeteren van de prestaties en operationele levensduur, hebben daarom een directe impact op het verlagen van de kosten van offshore windenergie.

kosten

Foto via tno.nl 

Meten met fiber-optische sensoren

TNO draagt bij aan een snelle vertaling van toegepaste kennis naar de praktijk in multidisciplinaire samenwerkingsprojecten. Maurits Huisman, TNO Maritiem & Offshore: “Door onze kennis van hightech systems, sensoren, nanotechnologie en smart coatings kunnen we helpen de kosten van onderhoud aan windturbines te verlagen. Het slimmer ontwerpen, onderhouden en het verlengen van de levensduur van constructies zijn belangrijke speerpunten van het maritieme offshore windprogramma van TNO. Binnen het ODB project zal TNO fiber-optische sensoren inzetten om falen en druppelslagerosie in de bladen te meten. De meetgegevens gebruiken we om een condition based maintenance (CBM) tool te ontwikkelen.” Het Europese project is onderdeel van TKI Wind op Zee programma van de Topsector Energie.

Praktijktesten windturbinebladen

Het Offshore Demonstration Blade (ODB) project ondersteunt het onderzoek, de ontwikkeling en praktijktesten van innovaties van windturbinebladen waaronder verbeteringen in de aerodynamica en de constructie, monitoringsystemen voor de bladen en oplossingen om erosie te voorkomen. Het consortium demonstreert en beproeft de innovaties op een 7MW turbine in Schotland. Ze zullen uiteindelijk beschikbaar komen voor zowel bestaande als nieuw te plaatsen offshore windturbines. Het tweejarige project wordt via het Demowind programma met vier miljoen euro gefinancierd. Het project wordt gecoördineerd door het Engelse ORE Catapult Development Services Ltd (ODSL). Daarnaast doen verschillende toonaangevende organisaties voor windturbine innovaties mee, waaronder CENERBladenaAeroxSiemens GamesaRenewable Energy, Total Wind, Dansk IngeniørService A/S (DIS), Technical University of Denmark (DTU), Cardenal Herrera University (CEU) in Spanje en TNO.

(Maurits Huisman MSC)

Bron: www.tno.nl 

 

Geef een reactie