Europese Circular Hub: overgang naar een duurzame economie

Zuid-Limburg wordt de eerste Circular Hub van Europa met chemisch industrieterrein Chemelot en de bijbehorende Brightlands onderzoek- en ontwikkelcampus als kloppend hart. Dat is de ambitie die is neergelegd in de kersverse Ontwikkelagenda Circular Hub, opgesteld door een brede alliantie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De Ontwikkelagenda werd half juni gepresenteerd op Brightlands Chemelot Campus tijdens een bijeenkomst met verschillende media en in een videoconferentie met rijksambtenaren. Kern van de Agenda is dat de Chemelot site moet uitgroeien tot een complex waar geproduceerd wordt op basis van nieuwe duurzame grondstoffen zoals kunststofreststromen en biomassa en waar gebruikte materialen worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen.

Circular Hub

De transitie naar een Circular Hub vergt grote investeringen en een breed draagvlak van het bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap, overheden en burgers. Foto via brightlands.com 

Eerste Circular Hub in Europa

In 2050 moet bovendien het hele complex draaien op duurzame, niet fossiele energie en met nul CO2-uitstoot. ‘We moeten snel de stap maken naar een duurzame economie’, aldus Bert Kip, voorzitter van de alliantie en tevens CEO van Brightlands Chemelot Campus. ‘Kijk naar alle producten om je heen en je ziet dat de chemie onlosmakelijk is verbonden met ons dagelijks leven. Dat betekent onder andere dat productieprocessen wereldwijd opnieuw moeten worden gedefinieerd, groene en recyclebare grondstoffen de plaats innemen van de huidige fossiele grondstoffen. Die stap naar duurzaamheid kan alleen maar als de chemische industrie het voortouw neemt. Dat vraagt om nieuwe methoden, nieuwe chemische processen. Daarvoor is deze regio uitstekend gepositioneerd met de het Industriepark Chemelot en Brightlands Chemelot Campus. En dat biedt grote kansen voor Limburg en de Euregio. De Chemelot Regio is dé plek voor de eerste Circular Hub in Europa.’

Brede alliantie

De Ontwikkelagenda Circular Hub is opgesteld door een brede alliantie bestaande uit de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg, Chemelot Industriepark, Brightlands Chemelot Campus, DSM, Brightsite, Brightlands Materials Center, AMIBM, Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Vista en CHILL. Zij zien kansen met het innovatieve ecosysteem als basis met een combinatie van wereldspelers op het Chemelot Industriepark – waaronder producenten zoals Sabic, Sekisui, Arlanxeo, OCI, Fibrant, AnQore en DSM – en innovatieve topspelers op Brightlands Chemelot Campus met de onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen en topfaciliteiten zoals laboratoria en diverse proeffabrieken. Een in Europa unieke combinatie, aldus de alliantie die ook wijst op de centrale ligging van de Chemelot Regio in het zogenoemde ARRRA-gebied tussen Antwerpen, Rotterdam en het Ruhrgebied, het grootste chemie cluster in de wereld waar veertig procent van de chemische productie in Europa plaatsvindt.

Circulaire innovaties

Binnen de Chemelot Regio zijn al de nodige concrete initiatieven ontplooid met de ontwikkeling van nieuwe materialen en op het vlak van recycling. Zo verwerkt Ioniqa gebruikte PET plastic tot nieuwe grondstoffen, wordt bij Niaga al tapijtafval omgewerkt tot grondstoffen voor matrassen, start Sabic met een plastic-recyclefabriek en levert een gloednieuw zonnepark al een deel van de benodigde elektriciteit. Loek Radix, CEO van Chemelot: ‘Op basis van succesvolle voorbeelden en opgedane ervaringen versnellen wij ons transitiepad naar een circulaire economie. Wij staan niet aan de start, wij zijn allang op weg met het experimenteren, invoeren en opschalen van kansrijke circulaire innovaties.’

Euregio

Transitie naar groene productiemethoden draagt ook bij aan het verdienvermogen van Nederland. Regionaal gezien is de realisatie van de Circular Hub goed voor de euregio. Gerekend wordt op duizenden extra arbeidsplaatsen. Pieter Meekels, wethouder van de gemeente Sittard-Geleen, verwacht dat die goed ingevuld kunnen worden. ‘Als regio beschikken we over een goed aanpassingsvermogen. We hebben namelijk eerder grote veranderingen doorgemaakt: van kleinschalige landbouw via grootschalige kolendelving naar chemie- en materialen.’

Trots op ontwikkeling

Gedeputeerde Ruud Burlet van de Provincie liet weten trots te zijn op deze ontwikkeling. ‘We staan nu in de startblokken om ook buiten de Chemelot Regio een breed draagvlak en deelname aan de eerste Circular Hub te organiseren. Deze regio staat straks bekend als de voortrekker op het gebied van circulair ondernemen, circulaire innovaties en circulair onderwijs. Place-to-be voor talent dat zich in wil zetten voor duurzame economische groei en een brede maatschappelijke welvaart.’

Breed draagvlak

De transitie naar een Circular Hub vergt grote investeringen en een breed draagvlak van het bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap, overheden en burgers. Bert Kip: ‘De ontwikkelagenda overstijgt daarbij de belangen van Limburg. Het is meer een nationale actieagenda, waarvoor draagvlak en deelname nodig is van stakeholders en partners op regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau. Het is een uitnodiging al deze partijen om met ons mee te doen.’

Meer weten over de Europese Circular Hub?

Bron: brightlands.com

 

Geef een reactie