Bij Gemaal Buma pilot sturen op energie

Hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, zorgen voor fluctuaties in het aanbod aan elektriciteit. Een overschot aan energie kan niet eenvoudig worden opgeslagen en is kostbaar. Door de toename van hernieuwbare energie ontstaat meer onbalans op de energiemarkt. Bij een groot aanbod van energie en weinig vraag is de energieprijs laag.

Vraag en aanbod van duurzame energie

De komende twee jaar verdubbelt het aandeel hernieuwbare energie (zie Figuur 1), op basis van gegevens van het CBS. Om te voldoen aan landelijke duurzaamheidsdoelen, is het van belang om vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar af te stemmen. Door het peilbeheer in de Noordoostpolder te optimaliseren op het variabele aanbod van energie, snijdt het mes aan twee kanten: meer gebruik van hernieuwbare energie ten tijden van overschot en een besparing op de kosten.

Gemaal Buma 1

Figuur 1 Aandeel hernieuwbare energie. Afbeelding CBS via zuiderzeeland.nl

Gemaal Buma

Eind 2017 is gemaal Buma (zie Figuur 2) gereed gemaakt om op de variabele energiemarkt* te kunnen bemalen. Met een jaarlijks verbruik van 5,5 miljoen kWh, is het gemaal een van de grootste verbruikers van Nederland. Elke dag wordt met behulp van een computermodel het aantal draaiuren voor de komende dag bepaald. Vervolgens bepaalt de energieregeling de meest optimale inzet op basis van de energieprijs. Met de energieregeling is het mogelijk circa 10-15% op de energiekosten te besparen.

* De energiemarkt, oftewel APX-markt (Amsterdam Power Exchange), is een groothandelsmarkt waarop dagelijks per uur elektriciteit wordt verhandeld voor de volgende dag.

Bron: www.zuiderzeeland.nl

 

One Response to Bij Gemaal Buma pilot sturen op energie

  • Heeft men er wel eens aan gedacht om in de aan- en afvoerkanalen waterkrachtgeneratoren te plaatsen waardoor een gedeelte van de benodigde energie weer terug gewonnen kan worden?

Geef een reactie