Indrukwekkende boring bij start aanleg WarmtelinQ in Delft

Vrijdag bereikte WarmtelinQ in Delft een mijlpaal: de aanleg van de eerste warmteleiding door middel van een ondergrondse HDD-boring. Een bijzonder moment voor dit project van Gasunie, de ondergrondse warmteleiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven gebruikt kan worden om woningen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen.

WarmtelinQ

Kinderen van Parkschool Delft krijgen uitleg van omgevingsmanager Joris Zwijnenburg. Foto via warmtelinq.nl

Aanleg van het WarmtelinQ tracé

Onder toeziend oog van samenwerkingspartners en medewerkers werd het officiële startmoment van de aanleg van het WarmtelinQ tracé Vlaardingen-Den Haag gevierd. Klokslag half 10 gaf aannemer Denys het startsein voor het ondergrond intrekken van bijna 900 meter leidingen.

Technische prestatie

Bij een HDD-boring wordt de warmtebuis middels een ondergrondse boring aangelegd. De leidingen worden in Delft met de boormachine vanaf de Westlandseweg ruim 30 meter onder de Buitenwatersloot door naar het Westeinde getrokken. Het is een mooie technische prestatie die het mogelijk maakt om de leidingen aan te leggen met veel minder overlast voor de omgeving dan bij de aanleg met een open ontgraving.

Duurzaam verwarmen

Maaike Zwart (wethouder Duurzaamheid, Werk & Inkomen, Economie in Delft) was erbij en is blij met de aanleg van WarmtelinQ: “Delft bereidt zich voor op een aardgasvrije toekomst. Vandaag is een belangrijke stap in het duurzaam verwarmen van Delftse woningen en bedrijven. En dat is hard nodig. Dit kan door over te stappen op nieuwe, schone energie. De restwarmte uit de Rotterdamse haven is een prachtig voorbeeld. Warmte die anders verloren zou gaan, gebruiken we straks om onze huizen te verwarmen. Dat kan ik alleen maar toejuichen.”

WarmtelinQ 2

Foto via warmtelinq.nl

Twee vliegen in één klap

Volgens Jeannette Baljeu (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) wordt de realisatie van WarmtelinQ alleen maar urgenter: “In een kort tijdsbestek zijn door de oorlog in Oekraïne de omstandigheden voor bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland ingrijpend gewijzigd. De noodzaak om nog steviger in te zetten op energiebesparing en verduurzaming van energiebronnen is daardoor nog groter. Met WarmtelinQ slaan we nu twee vliegen in één klap. We zijn voor onze energievoorziening minder afhankelijk van andere landen. En we zetten een grote stap in de energietransitie in Zuid-Holland.”

Kijkmiddag voor omwonenden

De volgende HDD-boring is ook in Delft. Dan worden de leidingen onder de Laan der Verenigde Naties doorgetrokken. Zodra de datum bekend is, wordt ook voor geïnteresseerde omwonenden een kijkmiddag georganiseerd. Omwonenden die hiervan op de hoogte gehouden willen worden, kunnen zich via de website van WarmtelinQ aanmelden voor de nieuwsbrief, of het project volgen op social media.

Bron: warmtelinq.nl

 

Geef een reactie