Is biomassa de toekomst?

Biomassa heeft nog steeds een groot aandeel in de duurzame energieproductie van Nederland: 87 PJ. De prijs is stabiel, maar zou met een gericht innovatieprogramma nog verder kunnen dalen. Bijvoorbeeld door het efficiënt beheren van bossen. Het toepassen van stoom en hogedruk is bijvoorbeeld een goede methode is om waardevolle componenten uit biomassa te halen. Op dit moment wordt er met het EU BESTF2-project huishoudelijk afval omgezet naar een geschikte grondstof voor butanol en waterstof. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het begin is er. Organisch afval bestaat uit planten, voedselafval en papier. Je kunt er butanol en waterstof uithalen en dit zou één van de meest duurzaamste manieren zijn om hernieuwbare energie op te wekken. In Wageningen wordt momenteel de complete fermentatie gerealiseerd. Dit project moet bijdragen aan de Europese doelstelling die stelt dat alle transportbrandstof in 2020 10% biobased moet zijn.

Biomassa

Huishoudelijk afval omzetten naar grondstof voor butanol en waterstof. Foto Heleen Sabel ©

Biomassa een oplossing?

Volgens de NEV wordt de betekenis van biomassa onderschat. In 2016 was meer dan 60% van de hernieuwbare energie afkomstig uit biomassa. Veel huishoudens leveren via het verbruik van houtsnippers in palletkachels en houtkachels een veel grotere bijdrage aan het verbruik van hernieuwbare energie dan via het winnen van zonne-energie door zonnepanelen en zonneboilers. Dat is een belangrijk aandeel in de winning van hernieuwbare energie, maar er is ook een keerzijde. Houtkachels vervuilen namelijk met fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen. Hoeveel stoffen er vrij komen, hangt af van hoe er men stookt. Toch zijn palletkachels een stuk beter voor het milieu.

Het Nederlandse bedrijfsleven probeert de Europese doelstelling te halen. Energiebedrijven willen de huidige centrales voor 2030 ombouwen zodat ze 100% biomassa stoken. De CO2 wordt afgevangen en zo zouden we op korte termijn vier keer meer broeikasgassen kunnen besparen dan wanneer de centrales sluiten. Volgens CE Delft blijkt echter dat het vergroenen van een kolencentrale tussen de 2,3 en 2,8 miljard euro moet gaan kosten. Het sluiten van alle kolencentrales in Nederland zou daarentegen 4,7 miljard kunnen opleveren. Zij stellen dan ook dat er beter geïnvesteerd kan worden in duurzame energie methodes of andere duurzame soorten verbranding van biomassa.

Tegengeluid: CO2 uistoot

Energieopwekking met biomassa in Nederland gaat voor het overgrote deel om houtproducten. Voor die materialen geldt dat er bewerkingen nodig zijn om ze geschikt te maken voor verbranding in kachels, ovens of elektriciteitscentrales. Denk aan het drogen, verchippen, transporteren en verhitten van dat hout. Dat kost enorm veel energie, waardoor er al CO2 in de lucht komt voordat de biomassa zelf wordt verbrand. Het stoken van hout levert per geproduceerde kilowattuur elektriciteit veel meer CO2 op dan wanneer je aardgas, aardolie of zelfs steenkool zou gebruiken. Dat heeft te maken met de energiedichtheid en de samenstelling van de brandstof.

biomassa 2

Energieopwekking met biomassa in Nederland gaat voor het overgrote deel om houtproducten.

Heeft biomassa toekomst?

Het opwekken van energie uit duurzame energiebronnen wordt op dit moment rap goedkoper. Stroom opwekken met zonnepanelen is in zeven jaar tijd 31 cent per kWh goedkoper geworden en geothermie wordt waarschijnlijk ook een stuk goedkoper.

Elektrische auto’s maken ook een gigantische opmars. Zweedse, Franse en Duitse autofabrikanten komen over twee jaar met een serie volledig elektrische auto’s, om zo de strijd met Tesla en Nissan aan te gaan. Daarnaast zijn de eerste zelfrijdende auto’s ook al een feit.

Ook de eerste energieneutrale huizen staan inmiddels, de opmars hiervan wordt door experts vergeleken met die van de mobiele telefoon. De vraag is dus of we moeten blijven investeren in biomassa, of ons beter kunnen richten op duurzame elektriciteit. Wat denk jij?

Zou Nederland moeten blijven investeren in Biomassa?

Bron: UnitedConsumers Energie

Geef een reactie