Kerken dragen bij aan duurzame ambities met groen dak

Wethouder Floor Gordon (Duurzaamheid) kreeg vorige week uitleg bij de aanleg van een groen dak op een deel van de laagbouw van de Kruiskerk. Naar aanleiding van de Kerkenvisie zijn kerken benaderd voor o.a. het verlagen van hun energierekening. Een aantal geloofshuizen nam na een energiescan duurzaamheidsmaatregelen. Met subsidie van de gemeente is nu een groen dak op de Kruiskerk aangelegd.

kerken

Met subsidie van de gemeente is nu een groen dak op de Kruiskerk aangelegd.  Foto Gemeente Amstelveen

Verduurzamen van rijksmonumenten zoals kerken

Volgens wethouder Herbert Raat (monumenten) is het verduurzamen van rijksmonumenten zoals kerken een vak apart. “Het zijn beeldbepalende gebouwen. We ondersteunen kerken graag bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Op ons verzoek is een bureau met expertise in het verduurzamen van historisch waardevolle gebouwen bij onze kerkgebouwen langs geweest voor een gesprek, een schouw én een energiescan.” Wethouder Floor Gordon: “Deze energiescans zijn aangeboden en gefinancierd door ons Servicepunt Energieadvies. Zij geven ook advies. Het kerkbestuur van de Kruiskerk gaf ons aan dat energiebesparing start met bewustwording van het energiegebruik. Dat kunnen wij beamen.”

Zonnepanelen

Inmiddels hebben kerken aanpassingen doorgevoerd, zoals ledverlichting, radiatorfolie of spouwmuurisolatie. Wilm Merckel: “Dat zijn kleine aanpassingen die ook bewoners van huizen doorvoeren. We willen nu op het rijksmonument de Kruiskerk zonnepanelen laten aanbrengen. We hebben inmiddels een positief advies van de Erfgoedcommissie van de gemeente.”

Servicepunt Energieadvies

Om maatschappelijke organisaties en VvE’s te ondersteunen in het verduurzamingstraject is in 2020 het Servicepunt Energieadvies opgericht. Kerken zijn belangrijke maatschappelijke organisaties. De afgelopen periode heeft het servicepunt negen kerken energiescans aangeboden en een tweetal bijeenkomsten georganiseerd om kerkbesturen te informeren over het verduurzamen van hun gebouwen.

Bron: amstelveen.nl

 

Geef een reactie