Kunstgrasveld gemeente Amsterdam krijgt duurzame fundering van restafval

De gemeente Amsterdam is als eerste gemeente in het bezit van een kunstgrasveld met een duurzame ondergrond van restafval. De bodemassen die na verbranding van restafval overblijven, zijn bewerkt tot de nieuwe bouwstof DrainMix®. Deze nieuwe bouwstof is naast fundering en drainage van sportvelden, ook geschikt voor pleinen, parkeerplaatsen en wandelpaden. De nieuwe grasmat ligt op veld 14 van sportpark De Eendracht in Nieuw-West.

Kunstgrasveld 1

SUEZ – specialist in afval- en grondstoffenmanagement – en innovator Kyoto Boost hebben samen DrainMix® ontwikkeld en door Heros Sluiskil BV – Europa’s grootste bodemasopwerker en producent van secundaire grond- en bouwstoffen voor de betonindustrie en de grond-, weg- en waterbouw – laten produceren. Drainmix® is een duurzame en circulaire bouwstof die onder meer gemeentes ondersteunt bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Invulling geven aan duurzame doelstellingen

Het beleid van de overheid is gericht op het hergebruik van afvalstromen en op het duurzaam inzette van secundaire grondstoffen. Recycling van huishoudelijk afval en het hergebruik van materialen na afvalverbranding spelen hierbij een belangrijke rol. Drainmix® biedt gemeentes de mogelijkheid om invulling te geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Oersterk, milieuvriendelijk en kostenefficiënt

SUEZ is in veel gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfs- en huishoudelijk afval en probeert, samen met andere partijen, zo veel mogelijk afval circulair te maken door hergebruik. Zo blijft na verbranding van het restafval onder meer bodemas achter: een donkergrijs, zand- en lava-achtig materiaal dat goed kan worden hergebruikt. Nadat dit afval is verbrand, worden de overgebleven metalen van de bodemas gescheiden, gezeefd en daarna gewassen. Deze resterende materialen bezitten de kenmerken die DrainMix® bijzonder maakt: een oersterke lichte secundaire bouwstof om mee te bouwen, poreus genoeg om veel water op te vangen, een vervanger van de huidige funderings- én sporttechnische laag. Bovendien kan het regenwater bij kunstgrasvelden worden opgeslagen in de DrainMix®-fundering, vertraagd worden afgevoerd en eventueel later worden hergebruikt.

DrainMix® is door KIWA ISA-Sport en NOC*NSF erkend als bouwstof en als sporttechnische constructie. Door DrainMix® te gebruiken zijn minder grondstoffen nodig bij de aanleg van een sportveld, fietspad of parkeerplaats, wat ook minder CO2 uitstoot betekent.

Kunstgrasveld 2

Over SUEZ

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands (ruim 2.000 medewerkers) maakt deel uit van SUEZ. Een internationale organisatie die innovatieve en duurzame oplossingen aanbiedt voor afval en grondstoffen, energie, water en milieu. Wereldwijd verwerkt SUEZ 17 miljoen ton afval, waarmee het bedrijf 3,9 miljoen ton secundaire grondstoffen produceert en 7 terawattuur hernieuwbare energie.

In Nederland zamelt SUEZ het afval in van 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en instellingen. In nauwe samenwerking met klanten en partners maakt SUEZ van dit afval grondstoffen voor nieuwe producten. SUEZ nodigt iedereen uit om mee te doen met de grondstoffenrevolutie. Samen kunnen we afval recyclen en sparen we de grondstoffen van de aarde. Zie ook www.suez.nl en www.grondstoffenrevolutie.nl

Over Kyoto Boost

Kyoto Boost is een kleine organisatie die in samenwerking met andere bedrijven duurzame oplossingen ontwikkelt en implementeert in nieuwe en bestaande markten.

Over Heros Sluiskil BV

Bij Heros Sluiskil BV krijgen jaarlijks 700.000 ton AEC-bodemas een tweede leven volgens de laatste stand der techniek. Tijdens het bewerkingsprocedé van AEC-bodemas (as van verbrand huishoudelijk afval) worden metalen teruggewonnen. Ferro; ijzer, roestvrijstaal en Non-ferro; bijv. koper, lood, messing, zink maar ook edelmetalen. Deze worden op dusdanig zuivere wijze teruggewonnen dat ze rechtstreeks ingezet kunnen worden bij staalbedrijven en smelterijen en vinden op die manier hun weg terug in de circulaire economie. Van “wat over blijft” maken we secundaire grond- en bouwstoffen die ingezet worden als duurzame zand- en grindvervangers in de betonindustrie en GWW. Dit hele proces wordt “Urban Mining” genoemd.

Voor meer informatie bekijk de website van Heros Sluiskil BV

 

Geef een reactie