levensduur van onze asfaltwegen verlengen, plan van aanpak Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat start samen met andere partijen het Plan van Aanpak Asfalt-Impuls. Het doel? De levensduur van onze asfaltwegen verlengen. Volgens Rijkswaterstaat moet Asfalt-Impuls in 2023 leiden tot een brede toepassing van technologie, kennis, tools en contracten waarmee de gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen wordt verdubbeld. Ook belangrijk: de CO2-uitstoot moet worden gehalveerd en de kosten voor aanleg en onderhoud moeten minimaal gelijk zijn.

asfaltwegen

Foto via autorai.nl 

29 projectvoorstellen

Om de ambities van de Asfalt-Impuls te verwezenlijken zijn 29 projectvoorstellen opgesteld, verdeeld over 6 thema’s: levensduurvoorspelling, kwaliteitsverbetering, kwaliteitsborging, kosteneffectiviteit, circulariteit en asfalt in contracten.

“Materialen kunnen we hergebruiken”

“Aan asfalt worden hele hoge eisen gesteld. Eisen die erop gericht zijn om de duurzaamheid te verhogen en de CO2-voetafdruk te verkleinen”, vertelt Mathijs van Stralen, hoofd van de afdeling wegen en geotechniek. “De materialen kunnen we hergebruiken, maar vaak in een steeds lagere waarde; een toplaag wordt dan bijvoorbeeld gebruikt als onderlaag (fundament). Het uiteindelijke doel is een gesloten systeem waarbij alle materialen hoogwaardig hergebruikt worden. Terwijl we tegelijkertijd de kwaliteit van de weg op hetzelfde niveau houden en waar mogelijk verhogen, en de CO2-uitstoot verlagen.”

Asfaltwegen: zoab

Van Stralen: “Nederland scoort wereldwijd erg goed met asfalt, we zijn een van de koplopers in de wereld. Vanwege onze zoab (Zeer open asfalt beton) , de geluidsreductie en bijvoorbeeld innovatie op het gebied van meettechniek, hergebruik of asfaltaanleg bij lagere temperaturen.”

Kosten programma

De geraamde totale kosten van het Asfalt-Impuls programma bedragen, zoals nu in beeld gebracht, ongeveer 7 miljoen euro bij een doorlooptijd van 5 jaar. Dit bedrag is zonder arbeidsuren. Het totale programma moet met die kosten inbegrepen ongeveer 10 miljoen euro kosten.

Door: Bart Oostvogels

Bron: autorai.nl

 

Geef een reactie