Melkveehouders tonen hun verduurzaming in feiten en cijfers

Melkveehouders: weinig woorden worden deze jaren zoveel in de mond genomen als ‘duurzaamheid.’ Het concretiseren is evenwel geen makkelijke taak. De zuivelsector begon vier jaar geleden met het meten en registreren van de verduurzaming in de sector, van boer tot verwerking. Deze week werd een eerste evaluatie gemaakt.

Melkveehouders: verduurzaming

Verduurzaming omdat de sector het zelf wil, maar ook omdat de klant ernaar vraagt. Dat zijn de twee grote motieven om aan de slag te gaan met het thema. In oktober 2013 werd de duurzaamheidsmonitor zuivel opgestart. Uniek is dat de gehele zuivelketen meedoet. Zo’n 8.000 Belgische melkveehouders (bijna allemaal dus) gaven via een checklist op welke initiatieven ze namen. Maar ook de melkophaling en de melkverwerking werden onder de loep genomen en verbeterd waar mogelijk. De presentatie vond plaats op hoeve ‘t Alkeveld in Zottegem op het bedrijf van Chris en Leen Steenhuyse.

Melkveehouders 2

Chris en Leen combineren de melkveehouderij met melkverwerking. Foto via landbouwleven.be

Al veel gebeurd

Een belangrijk aspect in die duurzaamheid is de koolstofvoetafdruk (carbon footprint). Op dat vlak heeft de melkveehouderij al een aardig parcours gereden. In de periode 2000-2015 is de koolstofvoetafdruk gedaald met 26 %, zo toonde een studie van de sector. Die opmerkelijke daling gebeurde eerder onopgemerkt. Ze is vooral het gevolg van meer liters per koe, een hogere krachtvoerefficiëntie, hoogwaardiger ruwvoeder, het inzetten van bijproducten uit de voedings- en bio-ethanolindustrie en het verminderen van de sojaconsumptie …Lees verder

Lees verder op:  www.landbouwleven.be

 

Geef een reactie