Met supermarktafval binnensteden CO2-neutraal bevoorraden

Wij onderzoeken de mogelijkheden om van supermarktafval van Albert Heijn in Gelderland Bio-LNG te maken. Albert Heijn kan dit Bio-LNG weer gebruiken voor haar vrachtauto’s. Op die manier kan de supermarkt met zeer lage uitstoot steden bevoorraden. Dat is niet alleen goed voor de luchtkwaliteit omdat het de CO2-uitstoot vermindert, maar het is ook een mooi voorbeeld van circulaire bedrijfsvoering. Naar verwachting zijn resultaten van dit onderzoek in het najaar van 2018 bekend.

supermarktafval

We onderzoeken samen met Albert Heijn of we hun vrachtauto’s kunnen laten rijden op deze schone brandstof. Foto via gelderland.nl 

Groen rijden op groen afval

Met Bio-LNG kan een CO₂-reductie tot 100% worden bereikt. Dit is mogelijk omdat Bio-LNG vloeibaar biogas is, dat ontstaat bij vergisting van bijvoorbeeld groente- en fruitafval of mest. Bio-LNG is daardoor een volledig hernieuwbare brandstof die ontstaat uit groenafval. Het is op dit moment een van de schoonste brandstoffen voor zwaar en lang transport en binnenvaart.

Supermarktafval als brandstof

Conny Bieze, gedeputeerde voor mobiliteit: ‘We onderzoeken samen met Albert Heijn of we hun vrachtauto’s kunnen laten rijden op deze schone brandstof. Dat is een van de manieren om aan een duurzame mobiliteit in Gelderland te werken.’

Samenwerken

Naast de supermarktketen Albert Heijn doen ook verschillende logistieke bedrijven aan dit onderzoek mee. De vragen waar Bio-LNG kan worden geproduceerd en welke kansen er voor de transportsector liggen zijn ook onderdeel van het onderzoek.

Bron: www.gelderland.nl

 

 

Geef een reactie