Minister ontvangt Slot- en Startakkoord Klimaatstroom Zuid van Zuid-Nederlandse overheden

Slot- en Startakkoord Klimaatstroom Zuid: tijdens het Congres Hittestress overhandigen vertegenwoordigers van Zuid-Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies aan minister van I&W Cora van Nieuwenhuizen het akkoord van de Klimaattop Zuid. Het akkoord toont de brede inzet in Zuid-Nederland om de leefomgeving beter voor te bereiden op extreme regenval, hitte en droogte. Dit landelijke probleem kan alleen opgelost worden als overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties én bewoners hun bijdrage leveren.

Klimaatstroom Zuid

Foto via klimaatstroomzuid.nl

Gevolgen van klimaatverandering

Minister Van Nieuwenhuizen opent vandaag het eerste landelijke congres over hittestress. Tijdens een werkbezoek begin juni in Zuid-Limburg zag de minister met eigen ogen de directe gevolgen van klimaatverandering: water- en modderoverlast na hevige hoosbuien met grote schade aan huizen en bedrijven. Deze extreme situaties zullen zich steeds vaker voordoen. Gelukkig kondigde de minister een onderzoek aan naar de gevolgen van het extreme weer door klimaatverandering. En kijkt ze naar mogelijkheden om nieuwe middelen en het Deltafonds voor klimaatadaptatie in te zetten.

Slot- en Startakkoord Klimaatstroom Zuid

Kortom: het juiste moment om de verantwoordelijk minister van I&W te laten zien hoe in Zuid-Nederland wordt samengewerkt om de leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Klimaatadaptatie was één van de drie hoofdthema’s op de Klimaattop Zuid, waar ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven ideeën uitwisselden en afspraken maakten. Het veelomvattende eindresultaat was het Slot- en Startakkoord Klimaatstroom Zuid, dat via de voorzitter van de Overlegtafel Nationaal Klimaatakkoord Ed Nijpels bij minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes terechtkwam. Nu dus ook bij minister van Infrastructuur en Waterstaat, aangeboden door Johan van den Hout (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Harry van Rooijen (wethouder Meierijstad) en Peter Glas (watergraaf Waterschap De Dommel).

Urgentie voor klimaatrobuuste maatregelen

De uitnodiging vanuit Zuid-Nederland aan minister van I&W is duidelijk. Johan van den Hout: “De urgentie voor klimaatrobuuste maatregelen wordt door iedereen gedeeld. En Zuid-Nederland staat klaar om die handschoen samen met de minister op te pakken.” De oplossing voor deze brede, ruimtelijke opgave ligt in samenwerking. Tussen alle Nederlandse inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Harry van Rooijen: “Want klimaatverandering en de extremere weersomstandigheden raken onze gezondheid, de leefbaarheid van onze omgeving, onze natuur en onze economie.” Peter Glas: “We moeten samen aan de slag om Nederland klimaatproof maken, door bijvoorbeeld steden te ontharden en te vergroenen, en door water langer vast te houden of juist meer ruimte te geven.” Zo wordt onze leefomgeving veiliger en duurzamer, maar ook mooier en socialer. Zuid-Nederland is er klaar voor. Doet u mee?

Bron: www.klimaatstroomzuid.nl

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2023 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign