Nationaal BREEAM Congres 2019

CO2-reductie, circulariteit, gezondheid, klimaatadaptatie, nu!

Op 16 april 2019 vindt het derde Nationaal BREEAM Congres plaats, in het Atlas gebouw van de TU Eindhoven. Het thema van de dag: Nationaal BREEAM Congres 2019: circulair, gezond, klimaatadaptief en Paris Proof, NU!

Nationaal BREEAM Congres 2019

De urgentie rond duurzaamheid neemt enorm toe. Verschillende onderwerpen strijden daarbij om aandacht. We moeten energie besparen, duurzaam opwekken, circulair (ver)bouwen, klimaatrobuust bouwen en ontwikkelen, of juist aan gezondheid aandacht schenken. Elk thema heeft zijn eigen beleidsagenda, kennisnetwerk, marktdynamiek en ontwikkeling. Hoe brengen we dat bij elkaar in een gebouw of gebied en hoe meten we het? We zien dat in de praktijk vaak from scratch nieuwe meetinstrumenten worden opgetuigd. Daarmee gaat veel tijd verloren, tijd die we niet hebben. Het is daarom van belang om de instrumenten die er zijn nu in te zetten. BREEAM-NL biedt op alle duurzaamheidsthema’s concrete handvatten voor het meten en sturen op de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en gebieden.

  •  CO2-reductie krijgt internationaal een prominentere rol op de agenda. Er moet NU iets gebeuren. Wat kan er in de gebouwde omgeving NU al gedaan worden?
  • Klimaatverandering (piekbuien, hittestress, droogte) is bij overheden volop in beeld als een potentieel ramprisico. Aanpassing van de gebouwde omgeving is noodzakelijk maar als je morgen wilt beginnen met klimaatadaptatie – wat doe je dan precies anders?
  • Circulariteit is een denklijn die businessmodellen verandert en nieuwe kansen biedt. Iedereen studeert er nog op, maar wat kun je doen als je direct een circulair gebouw of gebied wilt realiseren?
  • Gezondheid in de gebouwde omgeving wordt ontdekt als een no-brainer – vooral goed voor het individu, maar zeker ook profijtelijk voor de werkgever en voor de samenleving als geheel waar de exploderende zorgkosten beginnen op te vallen. Wat kun je nu al doen aan gezondheid in en om gebouwen?

Integrale duurzaamheid omvat alle thema’s die hierboven worden genoemd. Wie al bekend is met de integrale duurzaamheidsaanpak van BREEAM-NL weet dat de verschillende thema’s via verschillende credits zijn verwerkt in de richtlijn. Weet je alle credits te vinden en toe te passen op deze opgaven? De centrale vraag van het congres: hoe passen we BREEAM toe op de urgente opgaven, op een manier die begrepen wordt door alle overheden, marktpartijen en eindgebruikers die nu aan de slag willen?

Sprekers

Onder anderen Shamir Ghumra (director BREEAM, BRE London) en Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, TU Delft) maken als sprekers hun opwachting. Ook Elphi Nelissen (hoogleraar Building Sustainability TU Eindhoven) is dit jaar weer aanwezig om meer te vertellen over aankomende innovaties op het gebied van duurzaam bouwen. Odette Ex (oprichter en eigenaar Ex Interiors), interieurarchitect van CIRCL én de Triodos Bank, zal een bevlogen verhaal houden over de noodzaak en uitdaging van circulair ontwerpen. Clemens Brenninkmeijer (managing director Redevco Netherlands) deelt zijn ervaring met de portfolioaanpak van BREEAM-NL In-Use.

Aanmelden

Er is plaats voor maximaal 400 deelnemers. Deelnemen aan dit congres kost 395 euro (DGBC Participanten krijgen 25% korting en betalen slechts 296,25 EURO). Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. BREEAM-NL Experts die dit congres bijwonen, voldoen hiermee aan hun jaarlijkse educatieverplichting.

Bekijk hier de voorlopige deelnemerslijst.

 

Geef een reactie