Nationaal Groeifonds investeert in transitie van de landbouwsector: WUR onderdeel van Re-Ge-NL

Het Nationaal Groeifonds investeert een bedrag van 129 miljoen euro in het Re-Ge-NL-programma; een baanbrekend programma om de Nederlandse landbouwsector om te vormen naar een regeneratieve, duurzame en toekomstbestendige sector. Het programma is een samenwerkingsverband van 54 organisaties, waaronder Wageningen University & Research. Het ministerie van EZK heeft bekend gemaakt dat het Re-Ge-NL consortium aan alle voorwaarden heeft voldaan voor deze investering en dat de toekenning daarmee definitief is.

Nationaal Groeifonds

Strokenteelt in de praktijk bij regeneratieve boerderij Schevichoven. Foto via wur.nl

Nationaal Groeifonds: concrete doel van Re-Ge-NL

Het concrete doel van Re-Ge-NL is om voor 2030 met pionierende boeren repliceerbare regeneratieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en om met minstens duizend boeren de overgang naar regeneratieve landbouw in vijf focusgebieden te maken. Daarin worden ze ondersteund door alle 54 partijen en nog nieuw toetredende partners in het consortium. Een andere belangrijke doelstelling van Re-Ge-NL is om onderwijsvernieuwingen, gericht op regeneratieve landbouw, door te voeren waarmee ten minste 10.000 (toekomstige) boeren, adviseurs en medewerkers van keten- en gebiedspartijen voor 2030 zijn opgeleid of bijgeschoold. Het uiteindelijke doel is om duurzame en rendabele landbouw met een positieve impact op natuur en klimaat de nieuwe standaard te maken in Nederland.

Piet Adema, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

“De transitie maken naar een duurzame landbouw kan alleen door samen te werken, met zowel boeren als ketenpartijen, kennisinstituten, financiële instellingen en het onderwijs. Daarom ben ik blij dat we als kabinet mooie initiatieven zoals het Re-Ge-NL-programma kunnen ondersteunen, waarbij 54 partijen met elkaar optrekken om de boeren te ondersteunen richting een toekomstbestendige landbouw.”

Wouter-Jan Schouten, Themadirecteur Duurzame Landbouw bij Next Food Collective en architect van het Re-Ge-NL programma:

“Wij zijn ontzettend blij met de toekenning van de financiële steun van het NGF en het vertrouwen van de minister en alle consortium partners. Dit geeft ons de mogelijkheid om concrete stappen te zetten richting een regeneratieve en duurzame landbouwsector in Nederland. Samen gaan we ervoor zorgen dat duurzame landbouw met een positieve impact op natuur en klimaat de nieuwe standaard wordt.”

Regeneratieve landbouw combineert voedselproductie met herstel van ecosystemen, verbetering van bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding en biodiversiteit. Bovendien kan regeneratieve landbouw een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke en economische positie van boeren. Hiermee speelt het in op de groeiende marktvraag naar duurzame productie van voedsel én draagt het bij aan het oplossen van de brede milieuproblematiek van de Nederlandse landbouw.

Programmavoorstel Re-Ge-NL

Het programmavoorstel Re-Ge-NL is ingediend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is ontwikkeld door Next Food Collective, Wageningen Universiteit & Research, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht in samenwerking met 54 partners uit het hele voedselsysteem.

Definitieve toekenning

De definitieve toekenning betekent dat boerencoöperaties en -netwerken, ketenpartijen, financiële instellingen, kennis- & technologieleveranciers en onderwijs- & onderzoeksinstellingen gezamenlijk in 2024 kunnen starten met de uitvoering. Alle partners zijn enorm gemotiveerd om de boeren te ondersteunen in de transitie en daarmee de toekomst voor de sector en de voedselvoorziening, binnen de ecologische en maatschappelijke grenzen van ons land, veilig te stellen.

Door: prof.dr.ir. PWG (Peter) Groot Koerkamp, Coördinator 

Bron: wur.nl

 

Geef een reactie