Nederland stopt met nieuwe steun aan fossiele export

Nederland sluit zich aan bij de coalitie van landen die op korte termijn willen stoppen met directe overheidssteun voor internationale fossiele energieprojecten. In Glasgow heeft Nederland hiertoe een verklaring getekend. Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) schrijft dit, mede namens minister minister De Bruijn (BHOS), minister Blok en staatssecretaris Yesilgöz (beiden Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Nederland 2

Op 4 november presenteerde het Verenigd Koninkrijk de verklaring in Glasgow tijdens de internationale milieuconferentie COP26. Het demissionaire kabinet heeft deze verklaring bestudeerd en is alles afwegende tot de conclusie gekomen dat Nederland de bovengenoemde verklaring wil ondertekenen.

Nederland

De ondertekening betekent dat het kabinet de overgang naar een groene energievoorziening versnelt en in 2022 zal werken aan nieuw beleid voor het beëindigen van internationale overheidssteun aan de fossiele energiesector. Dit geldt in het bijzonder voor de exportkredietverzekering (ekv). Het streven is dit voor eind 2022 te implementeren.

Bedrijven in Nederland

Voor Nederlandse bedrijven die straks geen gebruik meer kunnen maken van de ekv terwijl belangrijke buitenlandse concurrenten dat wel kunnen, betekent dit een verslechtering van hun internationale concurrentiepositie. In gesprek met belanghebbenden wordt gekeken naar wat haalbaar en nodig is voor een groene transitie met behoud van banen en kennis in Nederland en een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in ontwikkelingslanden.

Gelijk speelveld

Voor een gelijk speelveld is het belangrijk dat zoveel mogelijk andere landen de verklaring ondertekenen, vooral in Europa en Azië waar grote concurrenten van de Nederlandse sector zich bevinden. Het kabinet hoopt dat in elk geval in Europa meerdere landen nog gaan volgen.

Het kabinet heeft al verschillende maatregelen genomen om de ekv te vergroenen. Zo zijn er meetmethodieken ontwikkeld waardoor er beter inzicht is in het aandeel groen en fossiel in de ekv-portefeuille. Daarnaast zijn er ruimere dekkingsmogelijkheden voor groene transacties.

Afbouwpad voor fossiele transacties

In mei 2021 heeft staatssecretaris Vijlbrief een verkenning naar de Kamer gestuurd met elementen voor een afbouwpad voor fossiele transacties. Het ambitieniveau daarvan is door het demissionaire kabinet aan het volgende kabinet gelaten. Het huidig ekv-beleid is niet in lijn met de COP26 verklaring, waardoor er aanvankelijk niet meteen voor gekozen is de verklaring te tekenen.

Vergroening van de ekv

Nederland werkte in internationaal verband al aan vergroening van de ekv. In oktober is in OESO- en G20-verband bereikt dat internationale publieke financiering voor kolencentrales beëindigd wordt. Daarnaast heeft Nederland met zes andere landen in april de Export Finance for Future (E3F) coalitie opgericht. Naast het uitfaseren van steun aan fossiele transacties werkt de E3F coalitie aan het stimuleren van groene transacties (incentives), gezamenlijke reporting (transparantie) en inzet in internationale flora. Nederland organiseert op 24 november de tweede Summit van E3F en spant zich in om meer landen bij de coalitie aan te laten sluiten.

Documenten

Kamerbrief over COP26-verklaring transitie groene energie en beëindiging overheidssteun fossiele energiesector

Staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeert de Tweede Kamer dat het demissionaire kabinet de …

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-11-2021

Bron: rijksoverheid.nl

 

Geef een antwoord

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2021 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign