Niet genoeg capaciteit voor duurzame projecten

Iedereen is zich ondertussen bewust van de noodzaak om op andere manieren dan gaswinning in onze energiebehoeften te voorzien. Daar worden door verschillende bedrijven allerlei stappen toe ondernomen. Zeker energieleveranciers en netbeheerders vragen zich af hoe ze hun energievoorziening kunnen vergroenen. Maar al het nobele streven ten spijt, is de praktijk soms maar al te weerbarstig. Er is in sommige gevallen simpelweg niet genoeg capaciteit om de gewenste innovaties door te voeren.

capaciteit

Foto door Heleen Sabel ©

Opvoeren aandeel groene energie

Om het aandeel van groene energie in de totale energievoorziening te laten groeien, hebben verschillende netbeheerders hun krachten gebundeld, om aan de doelstelling van het Energieakkoord te voldoen. Het doel is namelijk dat in 2020,14% van de energie opnieuw opwekbaar moet zijn, en in 2023 moet dit 16% bedragen. Recentelijk werd bekend dat het percentage groene energie inmiddels van 6,6 naar 7,3 gestegen is. Dat komt onder andere doordat de productie van zonnepanelen en het aandeel van duurzame stroom gestegen is.

Capaciteitsproblemen

Ondanks de groei, zijn er nog genoeg op hobbels op het pad naar verduurzaming. Recent is gebleken dat groene energieprojecten soms nog geen doorgang hebben, doordat er niet genoeg capaciteit is op het elektriciteitsnet. Netbeheerders in Groningen, Drenthe en Overijssel zouden bijvoorbeeld groene projecten hebben tegengehouden vanwege gebrek aan capaciteit. Het probleem is dat alle nieuwe

energieprojecten op het net zijn aangesloten. Daardoor krijgen netbeheerders te maken met veel meer druk om energie te leveren. Ze zien hierdoor hun maximale belastbaarheid al snel naderen.

De netcapaciteit uitbreiden lijkt de enige reële oplossing om dit probleem te verhelpen, maar volgens bronnen is het zeer kostbaar en gaat er zo’n 3 tot 10 jaar overheen. Het gebrek aan netcapaciteit gaat onder meer ten koste van de aanleg van zonneparken. Veel investeerders proberen landbouwgrond te gebruiken om er zonnepanelen op te plaatsen, maar worden nu dus in hun innovaties geremd door een tekort aan netcapaciteit. Capaciteitstekorten kunnen bestaan doordat hoogspannings- en middenspanningsstations een beperkte transportcapaciteit hebben. Hierdoor kunnen ze teruggeleverde energie niet verwerken en herdistribueren. Ook is er in verschillende van deze stations geen aanvullende transportcapaciteit beschikbaar, waardoor aanvragen voor grootverbruik niet worden gehonoreerd.

Wat heb jij ermee te maken?

Als energieafnemer die betrokken is bij het milieu, wil je natuurlijk weten wat jouw energieleverancier en netbeheerders ondernemen om de energievoorziening duurzamer te maken. Het is daarom belangrijk dat je je zo goed mogelijk inlicht over alle ontwikkelingen op het gebied van transitie en verduurzaming die momenteel gaande zijn. Netbeheerders gaan over de transport van energie en de aanleg van toevoerwegen van energie. De netbeheerder zorgt ervoor dat je aansluiting op het net krijgt. Je bent voor je netbeheerder afhankelijk van de regio waarin je woonachtig bent. De energie die jij tegen een bepaalde prijs geleverd krijgt, is echter afhankelijk van je energieleverancier. Door energie vergelijken kun je daardoor verschillende leveranciers tegen elkaar wegstrepen. De beperkte netcapaciteit kan nadelig zijn voor jou als je bijvoorbeeld van zonnepanelen gebruikt, en meer energie opwekt dan voor je eigen gebruik noodzakelijk is. Door de capaciteitsproblemen zal het je moeilijker lukken om energie terug te leveren.

 

One Response to Niet genoeg capaciteit voor duurzame projecten

  • kolencentrales blokkeren het net voor schone energie.

    er is niet teveel zonnestroom maar teveel kolenstroom. kolencentrales sluiten de de vrijgekomen capaciteit gebruiken voor Zonneparken en Zeewind. probleem wordt een voordeel, kolencentrales zijn dicht en er is voldoende capaciteit op het net zonder kosten.

Geef een reactie