Nieuw asfalt op N342 combineert lagere CO₂-uitstoot met hoog recyclingpercentage

Voor de reconstructie van het wegvak van de provinciale weg N342 in Oldenzaal, van de Hengelosestraat tot de toerit A1, wordt gebruikgemaakt van een duurzame asfaltconstructie. Voor de gehele asfaltconstructie van de weg wordt een nieuwe combinatie van twee duurzame asfaltmengsels gebruikt die nog niet eerder in Nederland is toegepast. Het mengsel voor de onder- en tussenlaag combineert een lage productietemperatuur van 90˚C met een recyclingpercentage van 85% oud asfalt dat hergebruikt wordt in het nieuwe asfalt. De bovenlaag is het mengsel KonwéGreen dat 55% gerecycled asfalt bevat en op een 15 tot 20 graden lagere temperatuur dan gebruikelijk wordt geproduceerd. Door de lagere productietemperaturen reduceert de CO₂-uitstoot. Met deze nieuwe formule zetten de provincie Overijssel, gemeente Oldenzaal en KWS wederom een innoverende stap op het gebied van milieu, circulaire economie en duurzaamheid.

asfalt 

67% minder CO₂-uitstoot en 85% recycling

Het nieuwe ‘groene’ mengsel voor de onder- en tussenlagen is ontwikkeld door KWS en Gebr. Van Kessel (beide Koninklijke VolkerWessels ondernemingen). De combinatie van lagere productietemperatuur en een hoog recyclingpercentage zijn bijzonder in de asfaltbranche. Bij de productie van dit asfaltmengsel is veel minder energie vereist dan voor de traditionele asfaltmengsels, doordat deze wegbedekking op 90 ˚C wordt geproduceerd ten opzichte van circa 170˚C bij reguliere mengsels. Daardoor is de reductie van CO₂-uitstoot maar liefst 67% bij de productie van dit asfalt. Bovendien bestaat 85% van het nieuwe asfalt uit oud asfalt dat wordt hergebruikt.

Het KonwéGreen-asfaltmengsel dat voor de deklaag wordt gebruikt, is ook een mengsel van KWS dat op lagere temperatuur dan gebruikelijk wordt geproduceerd, zo’n 15 tot 20 graden lager. Ondanks de lage temperatuur blijft de nieuwe wegbedekking goed verwerkbaar. Voor de collega’s van KWS die het asfalt verwerken betekent dit minder hittebelasting. Daarnaast heeft de lagere temperatuur een positief effect op de uitstoot van CO₂ bij de productie van het asfalt.

Deze bijzondere combinatie van onder-, tussen- en bovenlaag is niet eerder toegepast. Dat maakt dat de N342 vanaf afgelopen weekend over een unieke, duurzame asfaltconstructie beschikt.

Stimulans voor duurzame innovatie

De trend van ‘Lage Temperatuur Asfalt’ met minder CO₂-uitstoot houdt de infrasector al jaren bezig. Dat geldt ook voor de circulaire economie, waarbij maximaal hergebruik van grondstoffen en het tegengaan van verspilling van grondstoffen centraal staan. De provincie Overijssel en de gemeente Oldenzaal hebben in samenwerking met KWS in dit project ingezet op deze aspecten om duurzame innovaties door te kunnen ontwikkelen in de markt.

Lees meer over het project op: www.oldenzaal.nl/project/rijbaanverdubbeling-provinciale-rondweg

 

Geef een reactie