Nieuwe matching tool onthult kansen voor combinatie zon- en windenergie

Tijdens The Solar Future 2020 lanceerde Firan de renewable energy matching tool. Hiermee wordt zichtbaar waar slimme lokale koppelingen mogelijk zijn tussen wind- en zonneparken, en tussen producenten en afnemers van groene stroom. Dat biedt ruimte voor duurzame energie-opwek, zonder dat een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet noodzakelijk is.

matching tool

Foto via firan.nl

Renewable energy matching tool

De renewable energy matching tool – kortweg RE-matchingtool – van Firan geeft een landelijk overzicht van de lokale mogelijkheden voor decentrale netten. Daarmee zijn ontwikkelaars van zonne- en windparken in staat om meer nieuwe initiatieven op te starten – en de projecten ook nog eens sneller, efficiënter en tegen lagere maatschappelijke kosten te realiseren dan via traditionele elektriciteitsaansluitingen.

Potentieel inschatten

“Ontwikkelaars van zonne- en windparken hebben vaak een portfolio met verschillende projecten in allerlei gebieden, en zoeken naar samenwerkingspartners om de opwek van duurzame energie te koppelen aan complementaire producenten, of aan grootzakelijke afnemers. Onze tool geeft inzicht in de concrete mogelijkheden om koppelingen te realiseren. Tussen zon- en windparken, en tussen producenten en gebruikers van duurzame energie”, vertelt Thom Buijs, system design engineer bij Firan.

Op basis van de analyse van de tool van Firan kunnen projectontwikkelaars de samenwerking opzoeken met gemeenten, producenten en/of afnemers om projecten van de grond te krijgen, zonder dat daarvoor een nieuwe aansluiting op het bestaande elektriciteitsnet noodzakelijk is.

“We kunnen de expertise van Firan en de data van de RE-matchingtool goed gebruiken als aanvulling op de informatie over geschikte locaties die we zelf in huis hebben”, vertelt Eric van der Gun, directeur van SolarEnergyWorks, ontwikkelaar van zonneparken. “Natuurlijk hebben we op basis van gemeentelijk beleid over de productie van duurzame energie al veel locaties doorgelicht. Maar met de RE-matchingtool beoordelen we locaties niet alleen vanuit het beleidsperspectief maar ook met het oog op de potentieel beschikbare aansluitcapaciteit. Daarmee is de tool een uitstekend aanvullend instrument om het potentieel van een locatie goed in te schatten.”

Locaties in beeld

Met de RE-matchingtool hebben ontwikkelaars van duurzame energieprojecten een praktisch instrument in handen om de mogelijkheden op bestaande locaties te beoordelen én nieuwe locaties in beeld te krijgen waar kansen liggen voor cable pooling met zon- en windpartijen en directe koppelingen met grootzakelijke afnemers. “Omdat we alternatieve aansluitingen in het vizier krijgen, wordt ons potentiële speelveld voor nieuwe zonneparken groter”, licht Van der Gun toe. “Daarnaast geeft de tool ons extra munitie in gesprekken met gemeenten, ontwikkelaars van windparken en grootverbruikers van groene stroom.” … Lees verder

Lees verder op bron: firan.nl

 

Geef een reactie