Nieuwe tools om energierekeningen te verlagen

Energie-efficiëntie is een leuk, kansrijk en profijtelijk onderdeel van de energietransitie. Investeerders en bedrijven (zowel het MKB als grote ondernemingen) kunnen profiteren van een groot energiebesparingspotentieel in de industrie en de gebouwde omgeving. De informatieplicht energiesparing voor inrichtingen onder de Wet Milieubeheer helpt daarbij. Ook zijn er veel initiatieven gaande om actie op dit vlak door private partijen te ondersteunen en te bevorderen. Ik noem er hier drie.

energierekeningen

Pay for performance

Hoe kunnen investeringen in energiebesparing interessanter gemaakt worden voor marktpartijen? Het Europese SENSEI-project ontwikkelt nieuwe verdienmodellen op basis van zgn. pay-for-performance schema’s. Hierin worden betalingen tussen partijen gerelateerd aan het gemeten vermeden energiegebruik. Investeringen in energie-efficientie worden daardoor interessant, want besparingen kunnen zo aangeboden worden op een veiling of als een griddienst op een elektriciteitsmarkt.

Commerciële koeling

In de levensmiddelenindustrie zijn veel mogelijkheden voor energiebesparing in koude ketens. Hoe kunnen die benut worden? Het project ‘Improving Energy Effiency in Cold Chains’ (ICCEE) ontwikkelt een tool om de energieprestatie in koude ketens te beoordelen. Gekeken wordt naar bedrijfsactiviteiten in de verwerking, logistiek en opslag, productie en verpakking van levensmiddelen. Met de tool worden investeringen in energiebesparing bevorderd en kan kennis gedeeld worden.

energierekeningen 1

Toprendement

Welke energiebesparingsprojecten zijn het meest aantrekkelijk voor investeerders? Het Triple-A project beoogt investeringen te identificeren die bijdragen aan duurzame groei, maar ook uitstekend in staat zijn aan financiële verplichtingen te voldoen. Hiertoe worden tools ontwikkeld waarmee risico’s beoordeeld kunnen worden, kosten en opbrengsten gekwantificeerd worden en passende schema’s voor financiering gevonden kunnen worden.

Genoemde projecten worden uitgevoerd onder het Horizon2020 programma van de EU. Ze zijn in september 2019 van start gegaan en lopen tot in 2022. Het Institute for European Energy and Climate Policies is partner in elk van de projecten. Belangstellenden kunnen zich richten tot dr. Heleen Groenenberg (email heleen@ieecp.org).

 

One Response to Nieuwe tools om energierekeningen te verlagen

  • Energie produceren levert veel geld op. Zonnepanelen op het dak.
    Energiehuizen, Energiewijken, Energiesteden. Warmtepompschoorstenen, Inductiekoken.
    NOM, EPV 95 euro per maand.

Geef een reactie