NXT Mobility: netwerk 8 snelladers voor elektrisch zwaartransport

NXT Mobility realiseert nog dit jaar een netwerk van 8 snelladers voor zwaartransport op strategische locaties in Noord-Holland. Het initiatief is onderdeel van een bredere visie op duurzame mobiliteit, waarmee GP Groot met haar NXT Mobility concept in het algemeen en het NXT 50five snellaadnetwerk in het bijzonder inspeelt op de toenemende vraag naar elektrische zwaartransportoplossingen.

NXT Mobility

“Door in netcongestiegebieden toch snellaadfaciliteiten voor de transportsector te realiseren helpen wij het kip-ei-probleem aan de zijde van energievoorziening te doorbreken.” Foto via nxtmobility.nl

NXT Mobility en 50five

E-trucks en bestelbussen kunnen op dit moment bij de meeste openbare snellaadlocaties niet terecht vanwege de beperkte ruimte, te lage luifelhoogte of onvoldoende draagkracht van de ondergrond. Daarom richt NXT Mobility zich samen met 50five, als een van de weinige in Nederland, naast personenvoertuigen ook specifiek op laadfaciliteiten voor e-trucks en bestelbussen.

Snelladen ondanks beperkte stroomnetcapaciteit

Het nieuwe plan behelst de ontwikkeling van een netwerk van 8 snelladers voor elektrisch zwaartransport op strategische locaties in Noord-Holland. Het gebied heeft te maken met beperkte stroomnetcapaciteit waardoor het realiseren van reguliere snellaadpunten niet mogelijk is. Dankzij innovatieve accu-gebufferde snellaadsystemen met een laadvermogen van 320 kW, die je kunt omschrijven als grote powerbanks, kunnen deze laadpunten wél functioneren in de gebieden met beperkte stroomnetcapaciteit.

Snellaadnetwerk voor e-trucks en bestelbussen

Erik Metselaar, directeur van NXT Mobility hierover: “Vanaf 2025 voeren circa dertig tot veertig steden in hun binnenstad een zero-emissie zone in en worden investeringen in duurzaamheid door de Nederlandse overheid gestimuleerd met subsidies op elektrische trucks. Het aantal e-trucks en bestelwagens gaat de komende jaren snel stijgen. Een meer dan evenredige groei van het aantal oplaadpunten is hierbij nodig. Door in netcongestiegebieden toch snellaadfaciliteiten voor de transportsector te realiseren helpen wij het kip-ei-probleem aan de zijde van energievoorziening te doorbreken.”

NXT Mobility kaart

Afbeelding via NXT Mobility

Nieuwe fase in duurzaam vrachtvervoer

De snellaadlocaties worden ondersteund met subsidie vanuit het React-EU programma. “De goedkeuring van ons project door Kansen voor West, het Programmamanagement voor West-Nederland, is een cruciale stap in de versnelling van de transitie naar duurzaam vrachtvervoer in Noord-Holland,” zegt Erik Metselaar. “De ontwikkeling van dit netwerk van snelladers is een win-win situatie; het stimuleert niet alleen de adoptie van elektrische vrachtwagens maar pakt ook het probleem van netcongestie aan.”

Locaties snelladers voor elektrisch zwaartransport

Ook de NXT Energy Hub aan de Diamantweg in Alkmaar wordt dit jaar nog uitgebreid met een snellader voor e-trucks en bestelbussen. Het totaal aantal NXT Charge snellaadlocaties voor elektrisch zwaartransport in Noord-Holland komt hiermee uit op negen.

NXT Mobility tekst

Bron: nxtmobility.nl

 

Geef een reactie