Offshore project Borssele Beta klaar om windstroom aan land te brengen

Borssele Beta, TenneT’ s hoogspanningsverbinding voor de offshore windparken Borssele III, IV en V is klaar voor gebruik. Een maand eerder dan gepland kunnen Blauwwind (Borssele III & IV) en Two Towers (Borssele V) de windturbines aansluiten op het hoogspanningsnet. Hiermee heeft TenneT het volledige Borssele project binnen planning en budget gerealiseerd.

Borssele Beta

TenneT heeft de ‘Grid Readiness’ certificering van DNV GL ontvangen voor Borssele Beta. Dit houdt in dat de offshore netaansluiting volledig voldoet aan de voorwaarden uit het zogenoemde Ontwikkelkader windenergie op zee. Marco Kuijpers, directeur van TenneT’ s offshore activiteiten: “We zijn er trots op dat het tweede deel van de Borssele hoogspanningsverbinding nu al klaar is en binnen budget is gerealiseerd. Ondanks alle Covid-19 uitdagingen zijn we erin geslaagd het werk door te laten gaan. Dat is een grote prestatie van alle betrokken contractpartijen.”

Belangrijke stap voor energietransitie

De capaciteit van de Borssele III, IV en V windparken is 700 Megawatt (MW). Dit is gelijk aan het elektriciteitsgebruik van ongeveer 1 miljoen huishoudens. De opgewekte stroom van de windturbines wordt in een transformatorstation (“stopcontact”) op zee verzameld. De spanning wordt omgezet van 66kV naar 220kV. Dan wordt de stroom getransporteerd naar land via kabels in de zeebodem. Bij Borssele komt de stroom aan land op een transformatorstation waar het wordt omgezet naar 380kV. Daar wordt de stroom op het hoogspanningsnet gezet. TenneT investeert in de verzwaring van het 150kV-net in Zeeland en de 380kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Borssele en Rilland om ook in de toekomst alle duurzame stroom te kunnen transporteren.

Borssele Beta

Figuur schematische weergave net op zee. Afbeelding via tennet.eu

Windenergie op zee tot 2023

TenneT realiseert tot en met 2023 3.500 MW aan offshore netverbindingen voor windparken op zee. Met de oplevering van Borssele Alpha en Beta is de eerste 1.400 MW gerealiseerd. Daarna volgen Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta en Hollandse Kust (noord). TenneT gebruikt voor deze windparken vijf keer hetzelfde type 700 MW transformatorplatform, dat dichtbij een windpark staat en vijf keer dezelfde soort 220kV kabelverbinding naar de kust. Met deze standaardisatie kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en goedkoper bouwen.

Programma Net op Zee 2024-2030

Van 2024 tot en met 2030 zal er volgens de vervolg Routekaart Wind op Zee nog eens 6.1 GW (6.100 MW) aan windparken op zee bij komen. Het gaat dan om de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de eerste twee maakt TenneT opnieuw gebruik van drie gestandaardiseerde 700 MW platforms (2.1 GW). Voor het efficiënt aansluiten van de windenergiegebieden verder weg op de Noordzee, zoals IJmuiden Ver (4 GW), zijn er deels andere technieken nodig op basis van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Voor IJmuiden Ver komen er twee offshore converterstations van elk 2 GW, een unicum in de offshore windindustrie.

Borssele Beta b

Foto via tennet.eu 

Offshore netaansluitingen Duitsland

In het Duitse deel van de Noordzee overtreft de aansluitcapaciteit van TenneT al de doelstelling van de Duitse regering voor het jaar 2020. Voor de Noordzee en de Oostzee samen is de doelstelling op 6.5 gigawatt vastgesteld en heeft TenneT in de Noordzee alleen al 7,1 GW gerealiseerd. Tot 2030 wordt de capaciteit van offshore-netaansluitingen van TenneT in Duitsland verhoogd tot ongeveer 17 GW.

Bron: tennet.eu 

 

 

One Response to Offshore project Borssele Beta klaar om windstroom aan land te brengen

  • Borssele oude kerncentrale sluiten voordat er ongelukken gebeuren en voor ruimte op het net voor schone energie van windparken op zee. Win Win Borssele Zeewind open, Borssele kerncentrale dicht.

Geef een reactie