Onderzoek naar zonne-energie op rijksgronden langs A15

Rijk en regio gaan samen onderzoeken of gronden langs de A15 en Betuweroute geschikt zijn voor de opwek van duurzame energie. De gronden in dit gebied zijn voornamelijk eigendom van ProRail en Rijkswaterstaat. Deze percelen liggen in het zoekgebied voor duurzame energie die al zijn vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES) Rivierenland en Arnhem-Nijmegen. De resultaten van het onderzoek worden bekend in het voorjaar van 2023. Hierin worden ook de belangen en wensen van de omgeving meegenomen.

onderzoek

Foto via gelderland.nl 

Doel onderzoek

Doel van het onderzoek is de mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie op rijksgronden langs de A15 en Betuweroute in beeld brengen. We kijken specifiek naar het traject tussen de afrit Arkel en knooppunt Ressen. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is een participatieproces met partijen uit het gebied om maatschappelijke belangen en wensen te verzamelen. Naast inhoudelijke en ruimtelijke aspecten, spelen ook veiligheid en technische, financiële en juridische aspecten een rol in het onderzoek.

De verkenning is onderdeel van het landelijke programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Met het programma stelt het Rijk grond ter beschikking aan de RES’en om hen te helpen hun doel uit het Klimaatakkoord te halen.

Samenhangende visie

Duurzame energie opwekken op dit traject van de Betuweroute sluit aan bij gemeentelijk en regionaal beleid. Al in 2009 werd de zone langs de A15 en Betuweroute door gemeente Overbetuwe genoemd als zoekgebied voor het opwekken van duurzame energie. Door nu samen te werken in het onderzoek kunnen de deelnemende partijen vanuit een ruimtelijk samenhangende visie werken. Ook kunnen ze de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit voor de hele zone als geheel in kaart brengen.

Samenwerkende partijen

Aan het onderzoek werken mee: Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf, netbeheerder Liander, provincie Gelderland en gemeenten West Betuwe, Buren, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard. De resultaten van de verkenning zijn bekend in het voorjaar van 2023. Na bestuurlijke instemming met de verkenning start een nieuwe fase waarin de plannen verder worden uitgewerkt.

Bron: gelderland.nl

 

One Response to Onderzoek naar zonne-energie op rijksgronden langs A15

  • Zonneparken langs snelwegen aangesloten op een Laadstation. is er nog niet. Mooie kans. een hectare produceert 1 miljoen kWh, een kWh kost bij een Laadstation 70 cent. opbrengst per hectare 700.000 euro.

Geef een reactie