Onze bossen zijn van onschatbare waarde

Bomen: in Nederland kennen we verschillende soorten beschermde natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden, Nationale Parken en het Natuurnetwerk Nederland. Deze gebieden worden beschermd door verschillende regels en wetten.

 

· 21 Nationale Parken

In Nederland hebben we in totaal 21 nationale parken, deze zijn aangewezen op basis van de Wet Natuurbescherming. Het gaat om 21 natuurgebieden die minimaal 1000 hectare groot zijn en die open zijn voor bezoekers. Het Nationale Parkenbureau helpt bij de verbetering van de kwaliteit van nationale parken.

· Natura 2000 netwerk

Natura 2000 is de laatste tijd veel in het nieuws rondom de stikstof problematiek. Het is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. In deze gebieden worden planten en dieren in hun omgeving beschermd. Het gaat hierbij vaak om bepaalde soorten die in Europa bedreigd zijn of worden.

· Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Het netwerk verbindt natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland op het land.

bomen

Bescherm onze flora en fauna

Ook de bomen in deze gebieden zijn van onschatbare waarde. Professionals op allerlei gebieden zorgen dat natuurgebieden goed beheerd wordt. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale opleidingsbedrijven die in de bossector trainingen en advies geven over veilig werken in de buitenruimte. Je kunt hier bijvoorbeeld een cursus kettingzaag boeken, waarbij je leert om veilig met de kettingzaag te werken en weet om te gaan met gestelde Arbo-verplichtingen.

Verschillende boomsoorten

Nederland is qua soorten bomen wel aan het veranderen. Zo blijkt uit onderzoek dat we voor het eerst sinds de strart van deze metingen, meer loofbomen dan naaldbomen hebben. Veel bossen waar oorspronkelijk vooral bomen van dezelfde soort en leeftijd groeiden, zijn tegenwoordig gevarieerd. Ze hebben meerdere boomsoorten en er is ook meer ondergroei. De toegenomen variatie in soorten maakt de bossen beter bestand tegen droogte en ziektes, dit is een zeer positieve ontwikkeling. Ook zien we dat bossen door deze diversiteit, weerbaarder worden voor klimaatverandering. De Nederlandse bossen worden op deze manier toekomstbestendiger. Klimaatverandering zorgt in de toekomst voor steeds hetere en drogere zomers. De zomers van 2018, 2019 en 2020 laten nu al zien dat droogte een grote invloed heeft op de groei van bomen.

Bossen

Ook zien we dat er in bossen steeds meer ruimte is voor dood hout. Dit is gunstig voor de natuur, bijvoorbeeld voor veel insectensoorten die hiervan afhankelijk zijn. Dode bomen laat staan of liggen hoort simpelweg bij een goed bosbeheer. Het dode hout is een bron van nieuw leven.

De conclusie is dat er veel aspecten zijn voor het beheren van een bos. Daar zijn de juiste partijen voor nodig is ieder op hun specialisme een bijdrage leveren aan een bos waar de volgende generatie veel profijt van zal hebben.

 

Geef een reactie