Overheden investeren € 9,2 miljoen in verduurzaming IJsselmeervisserij

Overheden: om een gezonde visstand, een goed werkend ecosysteem en een duurzame visvangst te bereiken, stellen het kabinet en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland gezamenlijk € 9,2 miljoen beschikbaar voor de visserij op het IJsselmeer en Markermeer. Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

overheden

In balans met natuur en milieu

Samen met de beroepsvisserij (Coöperatieve Producenten Organisatie Nederlandse Vissersbond – IJsselmeer), maatschappelijke organisaties (Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland en Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk) en de ministeries van LNV en Infrastructuur en Waterstaat zijn concrete activiteiten opgesteld waarmee de komende drie jaar wordt toegewerkt naar een duurzame IJsselmeervisserij die in balans is met natuur en milieu.

Overheden en visserij

Het is belangrijk dat de visserijdruk in evenwicht komt met wat het IJsselmeer en Markeermeer aan opbrengst kunnen genereren, stelt minister Schouten. Visbestanden moeten weer een kans krijgen om te herstellen. Dat is nodig voor de natuur én de visser. Vorig jaar september zegde de minister, in samenwerking met de betrokken partijen, toe haar visie op de toekomst van de visserij in het IJsselmeergebied uit te werken. Inmiddels is die uitwerking gereed in de vorm van een actieplan en hebben de betrokken overheden een intentieverklaring getekend waarin zij hebben toegezegd een bedrag van € 9,2 miljoen vrij te willen maken voor de herstructurering van de schubvisvisserij. LNV heeft daarin de regie.

Eeuwenoude visserijtraditie

De provincie Noord-Holland heeft de intentie om € 750.000 beschikbaar te stellen voor het actieplan. Jaap Bond, gedeputeerde Economie, Landbouw en Visserij: “Noord-Holland koestert de beroepsvisserij en het economisch belang van de sector in de regio Volendam en Enkhuizen. Het zou zonde zijn als deze eeuwenoude visserijtraditie verloren zou gaan. Ik heb me hard gemaakt voor deze familiebedrijven die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Daarom ben ik heel blij dat we samen dit plan hebben opgesteld en dit plan samen gaan uitvoeren.”

Actieplan

Er wordt teveel vis gevangen in het IJsselmeergebied. Alle partijen streven daarom naar een visstand met een omvang en samenstelling die past bij wat het ecosysteem aan kan. Hoeveel er duurzaam kan worden gevist, wordt nog onderzocht.

Toekomstperspectief

Om een toekomstperspectief te houden voor de vissers én ruimte te geven aan innovatie, wordt de sector tegen het licht gehouden. In samenwerking met alle partijen, waaronder de vissers, wordt bekeken hoe dit kan worden gerealiseerd en waar, indien nodig, vissers worden gecompenseerd. In het actieplan is ook oog voor het verminderen van bijvangsten, het verbeteren van de registratie van de vangsten en het behouden van de cultuurhistorische waarde van de IJsselmeervisserij.

Voor de uitvoering van het actieplan wordt drie jaar uitgetrokken. De herstructurering staat gepland voor de eerste helft van 2021. In het komende jaar staan onderzoek en verdere uitwerking in samenwerking met alle betrokken partijen centraal.

Bron: www.noord-holland.nl

 

Geef een reactie