Platform Offshore Solar: 3 Gigawattpiek (GWp) zonnestroom in 2030

Op 1 januari 2023 is het Platform Offshore Solar (POS) officieel van start gegaan. Het platform bestaat vooralsnog uit een kerngroep van Nederlandse bedrijven die de ontwikkeling en uitrol van zonne-energie op zee als ambitie hebben, samen met TNO.

Doelstelling platform

Het platform werpt zich op als gesprekspartner voor de overheid, Tennet en andere sectoren en stakeholders die actief zijn op de Noordzee.

Platform

Van links naar rechts: Jan Kroon en Wiep Folkerts (TNO), Don Hoogendoorn en Koen Burgers (SolarDuck), Brigitte Vlaswinkel en Allard van Hoeken (Oceans of Energy), Clemens van der Nat (Bluewater Energy Services). Foto via tno.nl

Wiep Folkerts (TNO),Voorzitter van POS:

Als leden van POS willen we graag samenwerken op innovatie, bijvoorbeeld als het gaat om ecologische aspecten en integratie met offshore wind en waterstofproductie.

De industriële partners onderstrepen eensgezind het belang van een goede samenwerking van de sector met de overheid. Een goed juridisch kader en goede regelgeving met betrekking tot integratie in het energiesysteem kan de ontwikkeling van offshore solar voor Nederland enorm versnellen. 3 GWp is dan zonder meer haalbaar. Daarnaast biedt offshore solar prachtige exportkansen voor Nederlandse technologie.

Elk oppervlak benut voor duurzame elektriciteit

Om op grote schaal groene energie op te wekken, moeten we slim omgaan met de schaarse ruimte in ons land. Daarom maakt TNO het binnen 10 jaar mogelijk elk geschikt oppervlak te benutten voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Mét aandacht voor landschap en natuur. Samen met onze partners ontwikkelen we innovaties zoals drijvende zonneparken en elektriciteit opwekkende infrastructuur en gebouwen. Zo dragen we bij aan een duurzamer Nederland.

Door: Wiep Folkerts

Bron: tno.nl

 

One Response to Platform Offshore Solar: 3 Gigawattpiek (GWp) zonnestroom in 2030

  • Lokaal Zonnestroom. Energieboeren. De glazen stad met Zonnedaken. een hectare panelen produceert 1 miljoen kWh per jaar. een kWh is een euro. 1 miljoen euro opbrengst per hectare. ik heb Zon op Dak. productie 11.000 kWh p j. een kWh is een euro. Geen Gas.

Geef een reactie