Prijs voor Gelderse inzet duurzaam zwaar transport

De provincie Gelderland won op het jaarlijkse congres voor Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit de Award voor Leefbaarheid. Oud-minister van milieu Jacqueline Kramer reikte de prijs uit. Gelderland krijgt de prijs voor de grote inzet de afgelopen jaren om het zwaar transport in Nederland en Europa te verduurzamen. ‘Hartstikke mooi deze waardering. We zijn ervan overtuigd dat het kan, de economie versterken en werken aan onze milieu- en klimaatdoelen.’ Aldus gedeputeerde Bea Schouten die de prijs in ontvangst nam.

zwaar transport

Gelder project duurzaam zwaar transport

Een paar jaar geleden begon Gelderland met een regionaal programma om transport met vrachtwagens en binnenvaartschepen te verduurzamen. Schouten: ‘We helpen ondernemingen die een tankstation met duurzame brandstof willen hebben zoals Rotra in Doesburg. En we hebben een subsidieregeling voor bedrijven die over willen stappen op transport op vloeibaar gas met de aanschaf van een LNG-truck.’ Inmiddels is het Gelderse project overgenomen door een aantal andere provincies. Nu werkt Gelderland op verzoek van deze provincies, het Rotterdams havenbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een landelijk netwerk van duurzame vulpunten voor zwaar transport in Nederland.

‘Een dekkend netwerk in Nederland en Europa’

Schouten: ‘Ons doel is een dekkend netwerk van duurzame tankstations in Nederland en langs de belangrijke vervoerscorridors in Europa.’ Daarom helpen we ook internationale partners met kennis over hoe ze zo’n netwerk van vulpunten kunnen opbouwen. Bijvoorbeeld langs de Rhine Alpine corridor; een van de drukste Europese goederentransportroute die loopt van Rotterdam naar Genua. Belangrijke reden voor de prijs is dat Gelderland met dit project laat zien hoeveel een provincie kan bijdragen aan de energietransitie in Nederland en in Europa.

Bron: www.gelderland.nl

 

Geef een reactie